Ce vor secuii? Așa va fi autonomia Ținutului Secuiesc:


… cel puțin în interpretarea unor politicieni UDMR HarCov (primarul din Sf. Gheorghe ANTAL Árpád, președintele C.J. Covasna TAMÁS Sándor și senatorul TÁNCZOS Barna) care au lansat de curând un manifest cu acest titlu, în limba maghiară. Am presupus că există și o variantă în limba română, având în vedere că autonomia este totuși o problemă care trebuie bine explicată mai ales românilor, dar nu am găsit-o nicăieri. Așa că ne-am propus să o traducem noi și s-o interpretăm așa cum știm cel mai bine pentru că ar fi păcat ca un astfel de comunicat valoros să se piardă pur și simplu. Mulțumită efortului depus de traducătorii noștri (ANDRÉ Ilona-Ibolya, MIHÁLY Emőke), vă oferim mai jos mesajul întreg al celor trei „portdrapele” ale autonomiei, cu adnotările mele, unde este cazul:

Nu dominaţia etnică ar trebui să caracterizeze Ardealul şi Ţinutul Secuiesc, ci echitatea etnică şi cooperarea interetnică.
Autonomia Ţinutului Secuiesc este una dintre cele mai determinante şi fierbinţi teme ale vieţii publice maghiare din Ardeal.

Fiecare o percepe într-un anumit fel, şi, cu toate că este o temă general cunoscută, iar cauza beneficiază deja de un larg sprijin civil, şi există un consens social amplu în privinţa autonomiei, totuşi sunt încă mulţi care nu înţeleg exact ce va însemna autonomia secuiască a secolului XXI. De aceea considerăm că autonomia Ţinutului Secuiesc nu trebuie tratată într-un mod abstract, în termeni elevați, ci trebuie evidențiată latura ei practică, şi să examinăm cum şi în ce măsură se va îmbunătăţi nivelul de trai al oamenilor care trăiesc în Ţinutul Secuiesc în urma realizării autodeterminării regiunii.

Când discutăm despre automonia Ţinutului Secuiesc, vorbim despre patru chestiuni.

Patru chestiuni dintre care poate tocmai ultima este cea mai de interes pentru români și pe care aș fi pus-o chiar la începutul manifestului, dacă l-aș fi redactat eu, în limba română, țintit românilor – așa cum poate ar fi trebuit, de la bun început:

A patra chestiune care se leagă strâns de autonomie este problema drepturilor românilor din Ținutul Secuiesc (*). Este important să vorbim clar despre aceasta, ca românii din Ținutul Secuiesc să sesizeze că autonomia oferă și pentru ei, ca locuitori ai Ținutului Secuiesc, aceleași condiții favorabile ca și pentru maghiari. Așadar, drepturile românilor pe teritoriul Ținutul Secuiesc trebuiesc garantate. Pentru comunitatea română trebuie oferită o autonomie culturală deplină, care ar însemna că nu trebuie să le fie teamă că drepturile lor lingvistice și culturale se vor diminua chiar și în cea mai mică măsură. De altfel, autonomia culturală trebuie asigurată și pentru maghiarii care trăiesc în afara Ținutului Secuiesc, întrucât Ardealul și Ținutul Secuiesc nu ar trebui să fie caracterizate de lupta pentru dominanță etnică, ci de echitate etnică și de cooperare.

(*) Deși intenția trebuie aplaudată, asimilarea situației românilor din județele secuiești cu starea minoritară a maghiarilor nu este tocmai cea mai fericită alegere în formularea mesajului. Știm prea bine că în mentalul colectiv al românilor trăiește ideea stăpânirii pământului, motiv pentru care o astfel de „ofertă generoasă” a maghiarilor va fi primită cu orgoliu și repulsie. Liderii români nu vor accepta ideea că ar fi minoritari în propria țară și astfel buna-intenție a politicienilor maghiari va fi privită ca un fel de act de revizuire constituțională la care nu sunt îndreptățiți.

În primul rând, trebuie amintit cel mai important component al autonomiei și anume că, pe lângă limba română, şi limba maghiară va fi oficială în regiune. Acest lucru este important pentru că, în sfârşit, toată lumea îşi va putea rezolva problemele în limba maternă, în mod oficial. Va elimina harababura juridică existentă, care cauzează atâtea complicaţii (1), abuzuri şi inadvertenţe, şi va înceta situaţia păguboasă existentă în prezent, căci România degeaba a ratificat o serie de convenţii internaţionale care asigură folosirea limbii materne, dacă acest lucru nu prea funcţionează în practică (2). Primele drepturi pentru folosirea limbii materne au putut fi introduse în legislaţie acum şaisprezece ani în urmă, dar această perioadă nu a fost suficientă ca aceste drepturi să intre şi în practică.

Să ne oprim puțin aici.
(1) Nu chiar! De fapt, bilingvismul oficial presupune un aparat mai încărcat (resurse umane, timp de lucru, spații de arhivare) și chiar dacă s-ar asigura condițiile necesare, bilingvismul trebuie să fie total, ca să se evite cazurile când anumite acte ar rămâne întocmite doar în maghiară, altele doar în română. Imaginați-vă o comunicare orgoliasă între o unitate locală a unei autorități centrale (precum poliția sau prefectura) și o autoritate locală cu majoritate ungurească (primăria sau consiliul local) – ambele părți s-ar îndărătnici să comunice în propria limbă, ambele oficiale.
(2) Să fim sinceri: vina se împarte. Problema se datorează la fel de mult autorităților locale (conduse tocmai de politicieni UDMR, pe alocuri) care nu fac totul posibil ca aceste drepturi să fie pe deplin asigurate.

Folosirea oficială a limbii maghiare în instituţiile statului din Ţinutul Secuiesc este şi azi circumstanţială, ocazională şi depinde de persoana responsabilă. Oficializarea limbii maghiare pe lângă limba română va însemna că, în sfârşit, va fi acceptată şi va intra în obişnuinţă folosirea limbii maghiare în rezolvarea treburilor oficiale. De exemplu, în privinţa drepturilor lingvistice în domeniul justiţiei, situaţia de azi este mai rea decât în timpul fostei dictaturi (3). În acele vremuri, părţilor şi martorilor li se permitea să se adreseze în mod direct judecătorilor şi avocaţilor, în limba maghiară, iar acum acest lucru este posibil doar prin intermediul unui interpret. Limba maghiară ca oficială la nivel regional este soluţia la aceste inadvertenţe şi neajunsuri, şi, nu în ultimul rând, va întări conştiinţa lingvistică a comunităţii secuieşti, ceea ce este foarte importantă, pe termen lung, pentru o populaţie care trăieşte in minoritate.

(3) O afirmație și o comparație periculoasă, aș zice, căci orice nostalgie față de vechiul sistem ar trebui eradicată din mentalul colectiv, pentru binele comun al societății noastre, chiar și așa destul de bolnavă. După 25 de ani trecuți de la căderea vechiului sistem, n-ar strica un reset total.

(4) Poate rațiunea legii a fost tocmai că în majoritatea cazurilor este implicată și măcar o parte vorbitoare de română (procurorul, grefierul, judecătorul, reclamantul sau părâtul). Chiar dacă va fi maghiara oficială, tot nu vom scăpa de interpreți și procedura nu va fi mult mai ușoară.

În acelaşi timp, autonomia înseamnă că, în afara afacerilor externe şi a apărării naţionale, toate competenţele guvernamentale vor reveni regiunii (5). Deci se vor lua decizii la nivelul regiunii în toate celelalte cazuri, de interes local. Acest lucru înseamnă că deciziile se vor apropia mult mai mult de localnici şi, ca urmare, procesul decizional va fi mult mai eficient. Mai pe româneşte, nu interesele politice de moment ale Bucureştiului vor decide dacă se va construi autostradă în Ţinutul Secuiesc (6), ci nevoia localnicilor îşi va spune cuvântul.

(5) Intră la excepții și alte monopoluri de stat, bineînțeles, cum ar fi: poliția, pompierii, politica monetară, proiectele de interes național, precum și taxele, impozitele care se culeg la nivel național tocmai pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestor domenii.

(6) Dar există riscul să intervină interesele și „bătăile” locale/regionale, mai ales între UDMR și restul actorilor politici. Nu vreau să demonizez pe nimeni, dar prin definiție, așa este politica – o bătaie continuă pentru putere.

Impozitele colectate local vor fi folosite local, şi numai cinci la sută din impozit va reveni statului (7.1.). Toate firmele locale îşi vor plăti impozitele aici, de exemplu şi acele firme mari care în prezent îmbogăţesc bugetul Bucureştiului. La fel şi exploatarea şi dreptul de concesionare a zăcămintelor minerale va reveni regiunii. Nu este just că localnicii nu au aproape nici un fel de beneficiu economic, deşi aproximativ patruzeci de procente din rezervele de ape minerale ale României se află în Ţinutul Secuiesc.

Pe toți cei care eventual se tem că Ținutul Secuiesc va sărăci în caz că se va introduce autonomia, am vrea să-i liniștim cu faptul că județele din Ținutul Secuiesc au un nivel de dezvoltare mediu spre bun, contribuind cu aproape 30% mai mult la bugetul de stat, față de ce primesc înapoi de acolo (7.2.). Pe de altă parte, tocmai pentru că nu s-a înființat regiunea de dezvoltare Ținutul Secuiesc, județele din Ținutul Secuiesc pierd 600 milioane de euro (7.3.) din proiectul bugetar al Uniunii Europene pentru perioada 2014–2020. Acești bani ar putea fi ai noștri dacă s-ar crea o regiune de dezvoltare care se suprapune cu teritoriul regiunii autonome.

De asemenea, vrem să vă atragem atenția asupra faptului că în Ținutul Secuiesc s-au făcut cele mai multe economisiri la nivel național. Populația are o economisire de circa 1 miliard de euro, ceea ce înseamnă că oamenii din Ținutul Secuiesc nu trăiesc din împrumuturi, ci din veniturile lor proprii. Nu trebuie ignorat nici faptul că rata economisirii este de cinci ori mai mare decât media pe țară (7.4.). Așadar, dacă s-ar realiza autonomia Ținutului Secuiesc, nu am sărăci, ci, în sfârșit, ar deveni o realitate că cine lucrează mai mult, trăiește mai bine.

(7) Nu mă pricep prea mult la aspectele economice, dar rămân totuși sceptic față de aceste cifre atâta timp cât sursele nu sunt indicate. Aștept comentarii de la specialiști în domeniu. (pentru vorbitorii de limba maghiară, o analiză contra de la transindex.ro)

A treia problemă importantă, care este legată de autonomia Ținutului Secuiesc, este acea a proporției etnice. În județul Covasna, din cei 50 de judecători numai cinci sunt maghiari. Din 50 procurori numai doi sunt de naționalitate maghiară (8), iar angajații poliției într-o majoritate covârșitoare de 95% sunt români, care, cu o foarte mică excepție, nu vorbesc deloc limba maghiară. În județul Harghita situația este numai cu puțin mai bună. Este important ca principiul proporționalității etnice să fie aplicată în fiecare instituție, fiindcă o societate nu poate să fie justă și echilibrată dacă conducătorii instituțiilor de stat care aparțin ministerului de interne, justiției și poliției sunt cu toții români, iar lucrătorii din administraţia publică locală sunt cu toții maghiari. (9)

(8) Cred că ar fi mai oportun să vorbim despre proporționalism lingvistic decât etnic pentru că orice angajare trebuie să aibă loc fără vreo discriminare etnică, dar competențele lingvistice pot fi stabilite liber în funcție de atribuțiile postului. În al doilea rând, nu cred că proporționalismul va rezolva complet această chestiune pentru că ține mai degrabă de atractivitatea acestor meserii și a cunoștințelor lingvistice de limba română (academia și institutul de magistratură se fac în română).

(9) Încă o afirmație periculoasă pentru că scoate cartea naționalistă din mânecă. Repet, etnia și limba nu poate fi un criteriu exclusiv al echilibrului social sau al justiției, în materie de angajare. Legea interzice discriminarea pe aceste considerente.

[a patra chestiune – vezi la început]

Aceasta vor secuii și așa va arăta autonomia Ținutului Secuiesc.

Buuun… și acum, să vedem ce vor și ce cred cititorii noștri români. Aveți undă verde la comentarii:

Anunțuri

103 gânduri despre “Ce vor secuii? Așa va fi autonomia Ținutului Secuiesc:

 1. Ce zone cuprinde Ținutul Secuiesc din acest articol?
  Doar HarCov? Și (o parte din) Mureș? Și (o parte din) Brașov?
  Tare mă tem că considerațiile economice optimiste se bazează pe echivocul acestei denumiri.

 2. Salut! Voi vorbi in calitate de bucurestean si nu „etnic” roman. Ceea ce nu mi se pare corect este raspandirea ideii cum ca TS, sau Ardealul in general, e „saracit” de Bucuresti! Asta mi se pare NECINSTIT si PROVOCATOR! Se raspandeste ideea cum ca Ardealul duce tara in spate, in timp ce noi ceilalti nu facem nimic. Sa fim sinceri cu urmatoarele aspecte: Politicienii UDMR invoca toate astea numai atunci cand au probleme, mai ales cu legea (sunt curios cum e privit Verestoy in zona). Taxele si impozitele se duc la BUGETUL DE STAT si pot sa va asigur ca nu e Bucurestiul prioritatea nr.1. Bucurestiul este capitala tarii unde se afla toate institutiile centrale unde cei mai multi dintre sefi nici macar nu sunt din Bucuresti (nu mai zic si de o parte din populatie). In aceleasi institutii au avut functii si au fost platiti din aceiasi bani publici si politicienii UDMR. Lor le este foarte bine la Bucuresti si au parte aici de tot ce n-au la ei acasa. Va rog sa intelegeti ca eu, cetatean al Bucurestiului, nu beneficiez de pe urma taxelor si impozitelor platite de voi cei din Secuime. Bagati bine la cap ca nu o ducem asa bine cum se crede, avem si noi greutatile noastre si nu traim in lux si opulenta, mai ales pe banii vostri! Politicienii vin din TOATE colturile tarii. Nu vreua sa amintesc ca 3 sferturi din ministrii cabinetului Boc (ultimul) erau ardeleni si maghiari. Nu mai aruncati pe spinarea bucurestenilor toate relele pentru ca si noi avem destule probleme!

  • Tudor, salariile autorităților centrale nu au absolut nicio relevanță pentru sistemul de colectare și distribuire a avuției naționale.
   Iar „dusul țării în spate” poate avea nuanțe foarte diferite, nu neapărat culoarea neagră.

   Înainte de toate, Bucureștiul colectează averea întregii țări, în două moduri:

   A. În calitate de capitală a unui stat unitar, gestionează întreaga avuție națională: (1) colectează din toate județele venituri bugetare și (2) efectuează în toate județele cheltuieli bugetare.
   Aceasta nu înseamnă că Bucureștiul ar trăi pe seama județelor, nicidecum, însă înseamnă că județele (ori unele eventuale regiuni autonome) nu își pot gestiona singure avuția.
   Cu alte cuvinte, nu este un furt, dar este centralism (excesiv).

   B. Veniturile județelor sunt înregistrate în contabilitate ca fiind obținute în București.

   B1) În România, toate întreprinderile cu sucursale au câte o contabilitate unică, adică sucursalele nu țin contabilitate proprie, ceea ce înseamnă că toate veniturile obținute în județe sunt înregistrate ca venituri în București, nu acolo unde au fost obținute.
   Astfel, de pildă, toate veniturile obținute de bănci (BRD etc.), indiferent de județ, sunt contabilizate ca fiind ale Bucureștiului (singura excepție o fac, în principiu, băncile cu sediul central altundeva decât în București, dar nu cred că mai există așa ceva, iar dacă există e vorba de bănci mici).

   B2) De asemenea, atunci când o întreprindere obține venituri peste un anumit prag (destul de mic!), acele venituri sunt înregistrate în București, indiferent unde a activat întreprinderea.
   De exemplu, veniturile colectate de Dacia, ca întreprindere din Argeș, ori de Nokia, ca întreprindere din Cluj (cât a fost), toate aceste venituri din provincie au fost contabilizate în București.

   Aceste două chestiuni (B1 și B2) fac imposibilă cunoașterea contribuției reale ale fiecărui județ la avuția națională – tot ce se poate ști este că veniturile obținute în județe sunt considerate, incorect, ca fiind obținute în București.

   În cazul autonomiei unor regiuni (județe), ar dispărea din start punctul B, deci regiunile ar avea automat venituri mult mai mari decât acum; unora acești bani nu le-ar ajunge nici atunci pentru cheltuieli (Vaslui, de pildă), dar altele ar fi foarte bogate, în comparație cu restul țării (Timiș, Cluj etc.).
   Dar și punctul A are relevanța lui: în cazul autonomiei, fiecare regiune (sau județ) și-ar gestiona singură bugetul, și e foarte probabil că ar face-o mult mai eficient decât e făcută centralizat.

   Totuși, trebuie menționat că există și posibilitatea producerii unor fenomene negative, politico-economice și/sau sociale, care să diminueze mult veniturilor fiecărui județ, inclusiv ale Timișului, Clujului etc.

   Una peste alta, în acest moment zona Ardeal-Crișana-Banat se poate spune că „duce țara în spate”, chiar dacă nu la modul absolutist.

 3. Atunci sa se scoata „Bucurestiul” din ecuatie! Conteaza foarte mult cum te exprimi. Aici ma refer la comunicat. In felul asta, eu, cetateanul Tudor din Bucuresti sunt considerat indirect partas. Asta e o problema de administratie pentru care eu nu sunt vinovat cu nimic. Altfel, just. Nu vreau sa atac pe nimeni, doar asta mi s-a parut nitel deplasat.

 4. PROGRAMUL DE GUVERNARE AL USL

  1. Măsuri economice

  – reducerea CAS-ul datorat de angajator cu 5% în următorii ani
  – creşterea salariului minim până la 1.200 lei
  – impozit diferenţiat pe salariu

  – reducerea TVA la producătrii agricoli de la 24% la 9%
  – TVA de 19% după patru ani de mandat USL
  – reducerea la jumătate a taxelor parafiscale

  – control FINANCIAR de fond o dată la trei ani la IMM-uri
  – scutirea de impozit pe cinci ani pentru IMM-URI
  – impozite mai mari pe proprietăţile de lux şi averile mari

  – achitarea datoriilor statului către firmele private
  – înfiinţarea unei firme private în trei zile la costuri înjumătăţite
  – reducerea birocraţiei prin introducerea guvernanţei digitale

  2. Autostrăzi

  – finalizarea autostrăzii Bucureşti – Arad
  – Autostrada Bucureşti – Chişinău
  – Autostrada Bucureşti – Ploieşti – Braşov
  – Autostrada de Sud
  – Autostrada Tg. Mureş – Iaşi
  – Canalul Dunăre – Bucureşti
  – Canalul Siret – Bărăgan

  3. Agricultură

  – acordarea de subvenţii pentru agricultură
  – încurajarea agriculturii bio
  – refacerea sistemului de irigaţii şi îndiguiri
  – împădurirea României
  – crearea de locuri de MUNCĂ în mediul rural
  – stimulente fianciare pentru comasarea terenurilor agricole
  – cadastru gratuit pentru toate terenurile agricole
  – dublarea primei pentru vânzarea terenurilor agricole
  – stimularea vânzării/arendării terenurilor agricole
  – înfiinţarea de micro-fabrici de procesare a legumelor şi fructelor
  – programe naţionale pentru sectorul de legume-fructe
  – credite speciale pentru agricultori

  4. Energie

  – reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe
  – eficientizarea instalaţiilor de încălzire din gospodării
  – folosirea surselor alternative de energie
  – realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă
  – educarea populaţiei spre economisirea energiei
  – creşterea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale
  – generatoare eoliene sau microhidrocentrale în zonele izolate
  – producere de energie regenerabilă

  5. Educaţie

  – BANI pentru achiziţionare de cărţi de elevi şi studenţi
  – masă caldă pentru elevii din ciclul primar
  – program pentru eliminarea analfabetismului
  – 50.000 de noi locuri în grădiniţe şi creşe
  – deduceri fiscale pentru profesori şi doctori

  6. Sănătate

  – compensarea medicamentelor cu 90% pentru pensiile sub 1.000 de RON
  – recondiţionarea ambulatoriilor de specialitate din spitale
  – construcţia de spitale noi şi dotarea acestora
  – extinderea sistemului SMURD la nivel naţional
  – înfiinţarea Companiei Farmaceutice Naţionale

  In cocluzie, fiecare program arata „bine” pe hartie.Daca mi-aduc bine aminte chiar si programul PCR de pe vremea lui Ceausescu promitea prosperitate pentru toti cetatenii patriei,

 5. Pe mine ma intereseaza sa-mi ramana mie cat mai multi bani din salariul sau pensia care o primesc sau din profitul afacerii mele si sa dispun de ei cum doresc muschii mei si nu sa-i dau la primarie (la Antal de exemplu) sau la judet (la Tamas de exemplu) sau la guvernul central (la Ponta de exemplu).
  Pentru ca banii acestia sa ramana la mine, consider ca ar fi necesar, in primul rand, sa platesc impozite si taxe (la nivel de stat sau locale) cat mai reduse.
  De asemenea, consider ca si daca raman taxele si impozitele la nivelul actual,, pentru a-mi ramane cat mai multi bani, trebuie sa mi se reduca costurile la energia electrica, gaz metan, paine, benzina si apa.
  Prin urmare, imi este absolut indiferent daca banii din impozitele si taxele mele merg mai multi la Bucureti sau raman mai multi bani la nivel de judet sau primarie, pentru ca singura persoana in care am incredere ca-si gestioneaza eficient banii, este propria mea persoana.
  Asadar, nu cred ca alesii locali sunt maii buni decat alesii de la nivel central sau un primar (presedinte de consiliu judetean, regional) este intotdeauna mai bun, mai cinstit, mai priceput, in gestionarea banilor populatiei ca un prim – ministru de la nivel central.
  Iar pentru a-mi ramane mai multi bani mie personal sau pentru a mi se reduce costurile la energia electrica, gaz metan, apa,, paine, benzina, etc.,,nu trebuie sa se infiinteze, pentru prima data in istorie, o unitate administrativa numita Tinutul Secuiesc, iesita totsl, cum doresc unii, de sub controlul Statului roman. .

  • 1. Desi aveti dreptate la nivel personal, eu totusi zic ca este mai bine, daca banii tot nu ramam la mine, sa ramana la judet sau regiune pentru ca acestea au o sansa mai mare sa faca ceva din banii mei pe care o sa folosesc si eu (drumuri etc).
   2. „pentru prima data in istorie”. Astept explicatii…

  • Tirimineanu dragă, nu are rost să vii totdeauna cu argumente istorice! Dacă totdeauna și peste tot numai argumentele istorice ar fi fost luate în seamă, astăzi nu ar exista nici SUA, nici UE și nici multe altele. Și poate nu-ți va veni să crezi, dar nici România nu a existat înainte de a se ”înființa”. Dar vezi tu, pe vremea aceea s-au apucat unii, și au înființat-o. Și ce bine au făcut! 😉
   Altceva: nu trebuie să dai nici doi bani pe părerea ”unora”, care spun că Ținutul secuiesc ar trebui să iasă total de sub controlul statului român. Dar nici alții nu trebuie să dea, nici doi bani, pe părerea celor care vin totdeauna cu argumentul, că autonomia nu e posibilă, fiindcă unii vor să iasă de tot de sub acel control. Însă bănuiesc, că pe baza acestui manifest de mai sus, nu tragi concluzia, că și autorii lui aparțin acelor ”unii”.
   În legătură cu concluzia primei tale postări, cred că confunzi promisiunile electorale cu legea. Că la noi, de multe ori chiar și legea funcționează numai pe hârtie, asta e o altă poveste. Acesta însă se poate corecta. Doar de aia stau mulți după gratii, chiar și dintre aceea care au făcut aceste legi!

 6. Mi se pare un urias nonsubiect. Uniunea Europeana nu va accepta niciodata regionalizarea unei tari membre pe criterii etnice. Ca oricat s-ar da peste cap UDMR si alte partide, lupul imbracat in oaie tot lup e.

 7. phasheert.
  1.Cu toate ca am mai discutat pe Maghiaromania acest subiect si nu mai vreau sa intru in prea multe amanunte, de-a lungul istoriei nu a existat nici un scaun, comitat, voievodat, principat, sa se numeasca Tinutul Secuiesc.
  Secuii pana in anul 1918 au fost impartiti pe scaune, ca si sasii. Singurul probabil lucru comun esential a acestor unitati administrative secuiesti in privinta conducerii, a fost faptul ca regele Ungariei numea un fel de prefect din zilele noastre peste aceste scaune, deci nu-i lasa nici el de capul lor, numit comite al secuilor.
  Apoi, a disparut si acest comite, iar scaunele o sa aiba aceasi organizare ca si un comitat., Dispare si denumirea de scaun si apare denumirea de comitat, bineinteles cu aceeasi organizare ca si un comitat.
  In concluzie, nu exista nici un scaun sau comitat numit Tinutul Secuiesc. Iar scaunele si comitatele au fost unitatile administrative ale Transilvaniei. Cum n-a existat nici o unitate administrativa numita, de exemplu, Tara Motilor si care sa cuprinda tota zona Muntilor Apuseni..,
  Intradevar, din mai multe motive, datorita si intelegeriilor dintre cele trei natiuni (unguri, secui, sasi), gasim o impartire FICTIVA a pamantului Transilvaniei, in pamantul nobililor sau a ungurilor (deci nobilii au fost unguri, iar iobagii au fost romani, are Vasile Goldis un studiu pe aceasta tema), pamantul craiiesc sau al sasilor si pamantul secuilor. Repet, acestea nu erau unitati administrative oficiale, cele oficiale fiind scaunele si (sau) comitatele, care impreuna formau voievodatul Transilvaniei din componenta Regatului maghiar, apoi Principatul Transilvaniei, apoi Marele Principat al Transilvaniei de sub austrieci, apoi au intrat in componenta Ungariei de dupa 1867.
  Prin urmare, nici in Ungaria, unde unii secui spun in zilele noastre ca s-au simtit foarte bine, nu a existat nici o unitate administrativa numita Tinutul Secuiesc. Pai daca s-au simtit bine si cand au fost impartiti pe comitate si n-au facut nici un mars sa se infiinteze Tinutul Secuiesc (am mari semne de intrebare in privinta afirmatiei ca si in Ungaria de dupa anul 1867, visul de aur al secuilor a fost sa se infinteze Tinutul Secuiesc, cum unii incearca sa o induca populatiei secuiesti din zilele noastre unii politicieni din tara si de la Budapesta), de ce sa nu traiasca la fel de bine si cand sunt impartitti pe judete?!
  Judetele Romaniei interbelice, in linii mari au respectat aceeasi organizare administrativa mostenita din Ungaria. Adica a fost comitatul Mures – Turda, a existat judetul Mures – Turda, transformat uleterior in judetul Mures, au existat comitatele Ciuc, Trei Scaune si Odorhei, au existat judetele Ciuc,Trei Scaune, Odorhei.
  Regele Carol al II – lea a impus ca judetele sa se grupeze in tinuturi,. iar o parte din judetele cu majoritati secuiesti au fost in Tinutul Mures (centrul la Alba Iulia) iar alta parte (Covasna de astazi) a fost in Tinutul Bucegi..
  Inclusiv cand s-au creat regiunile sovietice, raiioanele Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe au facut o perioada mare de timp din Regiunea Brasov. Si n-au pierit secuii ca au facut parte din regiuni diferite.,

  2. Tari regionalizate pe criterii etnice o fi existat, dar nu este obligatoriu sa existe. Fiecare este liber sa ceara ce doreste, traiim intr-o lume libera, dar nu este OBLIGATORIU ca toate tarile din UE, care nu sunt impartite pe criterii etnice acum, de acum incolo sa se imparta pe criterii etnice (cum mai da sa se inteleaga unii lideri maghiari de la Budapesta si din tara, ca Romania este obligatoriu sa se imparta pe criterii etnice. Am mai vazut in acest sens si unele discursuri ale lui Zsolt Nemeth, „unificatorul natiunii”).,

  3. Imi este indiferent daca drumul X sau Y se construieste cu banii alocati de la bugetul statului sau cu banii alocati de comuna, oras sau judet, fara sa mai treaca prin bugetul central. La fel de mare „incredere” am in corectitudinea si profesionalismul alesilor locali , ca si in acelora de la nivel central.
  Nu cred ca esential este sa le dam mai multi bani la primarii sau consilii judetene, banii ii cheltuiesc la fel de bine sau de prost cum se cheltuiesc si cei din bugetul central, care vin tot in teritotiu (probabil se tine mai mult cont la nivel central si de aceea solidaritate bugetara, care nu au inventat-o romanii si dupa unii economisti, ar fi o prostie daca nu se tine seama) ci esential este ca cetateanul sa ramana cu cat mai multi bani in buzunarul sau. Vezi si comentariul meu anterior.
  Apoi este la moda in vremurile pe care le traim, sa se puna vina pe altii, cum fac si cei din Covasna si Harghita, pentru nerealizarile lor. Nu ma impresioneaza, dar parca sunt si pe acolo destui baroni locali, mi se pare si ca un presedinte al unui consiliu judetean este cercetat pentru furt din banul public si nu cred ca unel averi de pe acolo, sunt facute numai pe cai cinstite.

  • Tirimineanu: insasi faptul ca aici au existat scaune si nu comitate arata ca regiunea era tratata DIFERITA fata de celelalte parti ale tari. Si din cite stiu era un SINGUR COMITE al secuilor, adica PESTE CELE 7 scaune.
   Nemaivorbind de folosirea termenilor Terra Siculorum, de Tara Sacuiasca, de Seklerland, de Székelyföld care sint mult mai vechi, nicicum inventii actual-politice.
   Nemaivorbind de structura societatii secuiesti DIFERITA de structura feudala a statului.

   Si oricum, nu asta conteaza, ci daca ai face azi un referendum, cred ca majoritatea covirsitoare ar vota pentru o autonomie a regiunii. Ca dupa aia s-ar lua la bataie unde sa fie capitala regiunii, asta e alta chestie.

 8. Olorand.
  Nu sunt expertul in istoria secuiasca, nici nu mi-am propus vreodata sa devin si cu certitudine nu voi deveni,dar din ce s-a „trantit” de mine, iti dau dreptate ca termenul de „pamant al secuilor” este vechi.
  Dupa parerea mea, termenul se datoreaza faptului a secuii fiind popor diferit de unguri, s-au atasat de acestia anterior ca ungurii sa vina in Panonia, constituind ariegarda si „granicerii” acestora.
  Pamantul pe unde se asezau acesti graniceri sau auxiliari, se numea „pamant al secuilor”, iar pe unde stateau ungurii se numea „pamant al ungurilor”…
  Daca Regatul maghiar se intindea numai pana la Bihor, unde-i gasim pe secui si apoi nu se intindea spre est, probabil se incetatenea denumirea ca acela este „pamantul secuilor”.
  Daca secuii prin secolul XII ramaneau ca graniceri prin zona Copsa Mica de astazi, probabil ca se incetatenea denumirea ca acolo este „pamantul secuilor.”. Au fost inlocuiti de sasi incepand cam prin 1150 si zona Copsa Mica – Sibiu – Orastie, etc. a primit denumirea de „pamantul sasilor”.
  Secuii s-au asezat spre sfarsitul secolului XII, inceput de secolui urmator, la granita de sud – est, regiunea unde s-au asezat a primit denumirea de „pamant al secuilor”,
  Parerea multora, ca acest „pamant al secuilor” nu avea granite strict delimitate, de fapt a ramas si pe Aries un „pamant al secuilor”, care va purta mai tarziu denumirea de Scaunul secuiesc al Ariesului…
  Secuii aveau o organizare tribala pe ramuri, etc., abia prin secolele XIII – XIV incepe sa apara prima organizare administrativa, acestia impartindu-se pe scaune. (Exista mai multe variante de ce unitatile administrative ale seculori si sasilor au luat denumirea de scaune, dar nu mai intru in amanunte).
  Prin urmare, daca dorim sa credem ca unitatile administratibve ale Transilvaniei au fost „pamantul ungurilor’,, „pamantul sasilor” si „pamantul sasilor” si nu scaunele si comitatele, apoi numai comiitatele, asta este. Fiecare este liber sa creada ce vrea, sa ceara ce vrea, dar nimeni nu este obligat si sa le indeplineasca cererile.
  ,
  Fiecare scaun avea capitanul lui (sef administrativ si militar, ales la inceput de obste, apoi cu timpul a devenit o functie ereditara), scaunul de judecata propriu,, adunarea generala proprie care se intrunea pana prin secolul al XVI-lea de vreo patru ori pe an si participau toti locuitorii..
  Prin urmare, aceste scaune secuiesti erau total autonome unele de altele, nu aveau un scaun de judecata comun, o adunare generala comuna, un capitan ales de ei si sef peste toti capitanii. Cum am mai spus, singurul lucru comun, era comitele secuilor, numit de rege (prefectul din zilele noastre, pe care nici pe asta nu-l suporta unii sa existe pe acolo).

  Dupa anul 1541 dispare treptat autonomia secuiasca din scaune, capitanii si juzii sunt numiti de principe, adunarea generala devine adunarea numai a unor privilegiati, principele se denumeste si comite al secuilor.,
  Scaunul, cum spunea cineva, se va ajunge sa aiba trasaturile unui comitat, singura diferenta fiind denumirea.
  Au fost reformele administrative, inclusiv ale guvernelor unguresti din 1849 si 1876, cand dispare si denumirea de scaun, toataTransilvania fiind impartita pe unitati administrative numite comitate.
  N-am auzit de nici un mars de protest, de nici un fel de alt protest de Doamne ajuta al secuilor, ca guvernele unguresti nu fac o unitate administrativa numita Tinutul Secuiesc. Au trait bine si fericiti in comitatele lor, cu organizarea specifica oricarui comitat din Ungaria.
  Daca ramanea Ungaria si dupa anul 1918, am convingerea ca nici acum nici un secui nu demonstra ca-i trebuie infiintat Tinutul Secuiesc.
  Prin urmare, problema cu infiintarea acestui Tinut Secuiesc nu o vad legata de traditie, traditia impartirii administrative a secuilor a fost cu totul alta, nici de motivatii economice (cum am mai spus, este la moda sa pui vina pe altii pentru nerealizarile tale), nici pe faptul ca toate statele sunt impartite pe criterii etnice si aceasta-i moda in lume.
  Atunci ?!
  Nu cumva este rabufnirea unor oameni care nu mai vor, ca teritoriu lor, sa mai faca parte din Statul roman. Iar daca nu este posibil sa nu mai faca, Statul roman, sa nu mai aiba aproape nici un cuvant de spus in acest teritoriu?!!

  • Tirimineanu: ba, tu esti expert, ca cea ce scrii despre istorie este adevarat.
   Am probleme cu ultimul paragraf: oare ce cuvinte de spus au tarile cu autonimii in teritoriile autonome? Hai sa nu dramatizam. Italia nu are de spus in Bozen? Da basorelieful lui Mussolini de ce nu dispare atunci? Nu are de spus in Valle d’Aosta sau in Friuli? Fi serios.

  • Foarte bun comentariu/mini-eseu, Tirimineanu.Ai si momente slabe dar cand le ai pe alea bune ele sunt foarte-bune.
   Stiam vag unele din lucururile pe care le-ai scris dar nu le-am citit vreodata asa logic si ordonat asa cum le-ai pus tu acum…Epic ! (cf. jargonului absolventilor de liceu 🙂 )

 9. Lorand, Pisti si altii ca voi, pentru ca, ziceti voi, ca referendirile conteaza, apoi hai, sa o tot tinem cu referendumuri. Daca organizez azi, aici la mine acasa in Muntenia, un referendum, privind: mutarea granitei Romaniei la Tisa si lichidarea o data pentru totdeauna, a elementului hunic la est de Tisa”(prin,mutarea transfrontalieras a ungurilor nu altfel, fereasca-ne , sfantul), majoritatea relativa, 51%, am trece imediat la actiune. Daca stabilim ca obiectiv secundar, ca femeile intre 18 si 35 de ani sa fie oprite aici si cei ce le iau de neveste, primesc cate 10.000 euro. si 5 ha. de teren, obtin sigur, o majoritate absoluta de 75%, iar daca, plaja de varsta a unguroaicelor oprite aici, va fi de 12-45 de ani, precis am obtine un procent de inrolare covarsitor de 90 %. Ca dupa aia, ne vom lua la bataie, cum impartim fetele, brune, blonde si roscate, slabe, medii sau plinute, asta e alta chestie, ( roscatele pistruiate le iau eu pe toate, cu baietii mei, altfel iese cafting). Aceasta e „realitatea din teren”, domnilor, si incercati, cand „organizati referendumuri”, sa priviti si „realitatea Romaniei”. Iar daca organizez „un referendum”, privind lichidarea elementului hunic, la est de Dunare, nici nju vreau sa ma mai gandesc si,…….. ma opresc aici, sa nu va stric seara baieti, iar voi fetelor, sa nu deveniti prea visatoare.

  • Văd că ”realitatea din teren” domnule Sandu este, că aseară probabil din nou ai întrecut măsura în domeniul sportiv ”ridicarea și golirea paharului”. Că nici nu mă gândesc, ferească sfântul, că ești în stare să gândești astfel, atunci când ești treaz. Deci îți urez să-ți treacă durerea de cap cât mai repede, și nu uita după aia să-ți ceri scuze frumos, ca data trecută! Vezi d-ta, așa pățesc și alți bărbați în situații similare, pe lângă nivelul de alcool le mai crește și nivelul de testosteron. Având însă în vedere ”plaja de vârstă”, eu zic s-o lași mai moale cu planurile legate de unguroaice roșcat-pistruiate.

 10. Induiosatoare grija ta crestineasca pentru sanatatea mea Covasneanu baiatule si bineinteles, „voit-gresit” inteles de tine, mesajul meu privind referendumurile servite de ” politicienii onesti”,” boborului suveran”, indiferent ca e vorba de suspendarea presedintelui, sau autonomie etnica. Dar ce sa-i faci, asa e cu „miopia forte” a uora dintre etnicii maghiarizati din jurul Ungariei. Ati avut la sud Iugoslavia, si n-ati reusit sa vedeti ce a facut un referendum privind autonomia in Kosovo de exemplu, aveti acum la est Ucraina si iar nu vedeti ce fac astfel de referendumuri. Dar nu-i nimic Domnilor, majoritatea Roimanilor „vad bine”, cand e vorba de ideile si actiunile unora dintre politicienii maghiari din Romania, si „vad si mai bine”, cand aceste idei sunt induse si sustinute de politicienii Ungariei. Inchei momentan,
  dar voi revenii.

 11. Da, revin Covasneanu si nu pot sa nu remarc observatia ta „de bun simt” in prima faza, ca – argumentele istorice nu trebuie luate totdeauna in seama, altfel astazi nu ar exista SUA, UE sau Romania-???. Pana nu ai dat cu „bata in balta” in faza a doua, referitor la Romania fireste, nu te-ai lasat, „uitand” ca Dacia, deci Romania baiatule, are argumente istorice de peste 2000 de ani. Nu stiu de ce nu ai trecut aici, iubirea ta irationala, adica Ungaria, stat avortat la nastere de Europa (a scapat ca prin minune de Otto cu ai lui gingasi germanici) si resuscitata continiu de Catolicism initial, apoi de o Austrie si un Germanism imperial ce a ajuns pana in centrul si chiar estul Europei – fara chiar nici un argument istoric- si numai prin -realitatea din teren- pe care atunci cand iti convine, vad ca o accepti. Insa, cand e vorba de „autonomia secuiasca” si de dragostea fata de interesele mamicutei Ungaria, nici tu nici alti cativa ca tine, nu vreti sa vedeti -realitatea din terenul in care traiti- adica in mijlocul Romanilor, care au cu totul alt punct de vedere fata de astfel de idei si de „mamicuta”. (cum de altfel am prezentat eu exacerbat in comentariul incriminate, poate or pricepe odata si altii). Pentru ca „intradevar” Covasneanule, argumentele istorice, tratatele si aliantele, bunul simt si politica echilibrata, nu au toate nici o valoare in fata „realitatii din teren”, singura care dicteaza si de care se tine seama, iar cei ce nu tin seama de ea , se „ard zdravan” baieti. Asta tot incerc sa va arat Domnilor, dar se pare ca unii maghiari,si Ungaria ca stat, au cum am mai spus „miopie forte”, insa se vor vindeca cand se vor arde iarasi bine si sper definitiv.

  • Eu nu am ”uitat” de Dacia, d-le Sandu (mai ales că am și eu una), în schimb d-ta, în timpul cât ți-a luat să te apuci de scris după ce ai terminat de citit comentariul meu, ai uitat că eu nu am vorbit de popor ci de țară. Și țara asta se numește România din 24.ian.1859. Deci nu înțeleg unde e aici datul cu bâta. Ah, dar d-ta ai crezut că spun asta din bășcălie! Și m-ai contraatacat cu ”iubirea mea irațională, Ungaria”( 😀 ), folosind din nou, ca și data trecută cuvinte nepotrivite, urmărind să jignești un stat, un sentiment național. Dar dacă tot vorbești de ”realitatea din teren”, îți reamintesc ceva despre care am mai vorbit, d-le Sandu, pe care d-ta nu vrei să o accepți. Realitatea este că în Ardeal trăiesc 6 mil. de români, și această realitate nu poate fi modificată cu metode de secolul XXI. Iar cele din secolul anterior sunt ”demodate”, mai ales pt. două țări aflate în aceași uniune. Deci toată povestea cu pretențiile teritoriale sau alte pretenții exagerate (din cauza unor argumente istorice) ale Ungariei, sau alianțele acesteia (cu Rusia) în scopul revizuirii frontierelor sunt povești de distras atenția electoratului de la incapacitatea politicienilor de a rezolva problemele țării, și de a smulge voturile oamenilor care reacționează emoțional la astfel de povești, nicidecum rațional (și asta bineînțeles de ambele părți). Așa cum ai reacționat și d-ta la primul meu comentariu, d-le Sandu. Deci mai multă rațiune, și mai puține sentimente pe cât posibil, nu de alta, dar altfel nu faci altceva decât să-ți etalezi complexele.

 12. covasneanu, ceea ce imi plkace la tine si alti (categoria maghiari recalcitranti) este ca luati trenul istoriei, din gara cea mai apropiata, care va convine, respectiv 24 ianuarie 1859 si nu de la capatul vizibil al istoriei. Dar nu e vorba de asta, ci de „sensibilitatea excesiva”si obedienta ta si a altora, fata de un stat istoric inamic si continiu comflictual tarii in care traiesti Romania. In schimb, si tu si altii, executati instructiunile guvernului Ungar privind autonomia etnica, regionalizarea, si tot felul de alte prostii (urne cu cenusa, universitati etnice, spectacole grotesti cu circari in uniforme de opereta, luari de cuvant provocatoare, etc….etc), toate lezand sensibilitatea romanilor si daunatoare Romaniei, dar, facandu-va a nu face nici un rau tarii.. Si mai inceteaza mai Covasneanu, cu smecheria asta tipic ungureasca, ” de a te da lovit” cu orice ocazie, eu de exemplu, iau ca o gluma proasta chestia ta cu masina Dacia si atat. In alta ordine de idei, care e treaba cu sentimentalismul si complexele mele, lamureste-ma, ca nu te mai inteleg chiar de loc, iar incepi cu presupuneri si caracterizari de persoane mai omule, ce naiba suntem oameni maturi..

 13. Covasneanu.
  Nu stiu ce scrie pe Internet, dar din cate cunosc termenul de Romania, desemnand mai multe entitati statale romanesti a fost folosit in mod oficial pentru prima data in anul 1862 de Alexandru Ioan Cuza. Constitutia din anul 1866 vorbeste tot de Romania, iar in Tratatul de la Berlin din 1878 se vorbeste in mod oficial pe plan international de Romania.
  Astea sunt lucruri sa le spunem „oficiale”, dar revolutionarii romani de la 1848 vorbeau si ei de Romania, ca entitate care desemneaza sau ar desemna toate teritoriile locuite de romani. Ardeleanul Aron Florian scotea la Bucuresti pe la anul 1839 revista, Romania, iar un Dimitrie Philippide pe la anul 1816 a scris o istorie a „Rumuniei” si apoi o geografie a „Rumuniei”. Acesta din urma, prin acest termen considera ca prin termenul de Rumania se cuprinde Tara Romaneasca, Moldavia si Ardealul.
  Prin urmare, acest termen de Romania, desi la concurenta cu „Dacia” („Regatul daco – roman”), nu a aparut chiar din neant. si nu a fost o inventie de moment.

  Exista si o argumentatie bazata pe scrierile mai vechi, in care se arata ca „valahii” intre ei se numeau romani si limba lor o numeau romaneasca.
  Cateva exemple in acest sens, ale unora care nu au fost romani.. Clujeanul Heltai Gaspar de exemplu, prin anul 1575 in Magyar Kronika arata ca valahii se numesc ei insasi romani.
  Wolfgang Kowachoczi, cancelarul lui Sigismund Bathory, prin anul 1584 scria ca valahii si astazi se falesc in mod public ca sunt romani. Francezul Pierre Lescalopier care a fost pe aici prin anul 1574 afirma ca valahii insasi se considera adevaratii urmasi ai romanilor, iar limba lor o numesc „romaneste’.
  Florentinul Giovandrea Gromo, capitanul garzii lui Ioan Sigismund scria prin anul 1571 ca limba valahilor se cheama „romana” sau „romaneasca” si ca valahii insasi pretind ca se trag dintr-o colonie romana (coloni romani)..
  Diintre romani, diaconul Coresi care a tiparit mai multe carti la Brasov in limba romana, afirma intr-o lucrare aparuta in anul 1559 ca tiparit respectiva carte in limba „rumaneasca” si sa inteleaga toti oamenii cine sunt „romanii crestini.” In prefata scrieriri numita Palia de la Orastie, tiparita prin anii 1581 – 1582 ,se vorbeste de limba romaneasca si de romani sau rumani si exemplele pot continua, dar ma opresc la secolul al XVI-lea.

  Prin urmare, daca romanii se numeau intre ei romani, ar fi fost destul de nefiresc sa nu apara in anul 1862, ca denumire pentru o entitate statala comuna, care ingloba doua entittati statale „romanesti”, termenul de „Romania.”

  • Tirimineanu, chiar nu ştii ce scrie pe Internet? Hai că-ţi arăt:” Parerea multora, ca acest “pamant al secuilor” nu avea granite strict delimitate, de fapt a ramas si pe Aries un “pamant al secuilor”, care va purta mai tarziu denumirea de Scaunul secuiesc al Ariesului…
   Secuii aveau o organizare tribala pe ramuri, etc., abia prin secolele XIII – XIV incepe sa apara prima organizare administrativa, acestia impartindu-se pe scaune. (Exista mai multe variante de ce unitatile administrative ale seculori si sasilor au luat denumirea de scaune, dar nu mai intru in amanunte).
   Prin urmare, daca dorim sa credem ca unitatile administratibve ale Transilvaniei au fost “pamantul ungurilor’,, “pamantul sasilor” si “pamantul sasilor” si nu scaunele si comitatele, apoi numai comiitatele, asta este. Fiecare este liber sa creada ce vrea, sa ceara ce vrea, dar nimeni nu este obligat si sa le indeplineasca cererile.” Deci, de exemplu asta scrie. Şi multe altele. Sugerezi cumva că asta e o minciună? Păi tu a scris-o! Sau sugerezi cumva că tot ce scrie pe internet, în afară de ce ai scris tu, e minciună? Precizare: tot ce am scris mai sus se referă strict numai la prima parte a primei tale fraze, din comentariul pe care mi l-ai adresat. Am ales textul pe care l-am copiat total din întâmplare. Fac aceste precizări numai pt. a nu păţi cum am păţit şi mai sus. Acolo unde am enunţat un adevăr simplu, şi crezând că altceva vreau să spun decât ceea ce am scris, mi-aţi adresat ( în cazul lui Sandu mai corect ar fi să spun agresat decât adresat) nişte comentarii, în care aţi despicat firul în patru. Sigur, poţi scrie eseuri, şi eu le citesc cu plăcere, dar asta nu scade cu nimic valabilitatea adevărului, cum că foarte puţine lucruri există de când îi lumea, toate au luat fiinţă mai devreme sau mai târziu. Şi dacă ceva nu există încă, asta nu înseamnă că nu ar trebui să existe vreodată. Românii există de demult, dar numai prin 1800 şi ceva s-au organizat, cu acordul părţilor, pt. prima dată intr-o unitate administrativ-teritorială numită „ţară” cu denumirea de „România”. La fel, şi secuii există de demult, dar numai în 2000 şi ceva se vor organiza, cu acordul părţilor, într-o unitate adminisrtativ-teritorială numită de ex. „regiune autonomă” cu denumirea de”…”.
   Simplu, nu? 🙂

 14. Lorand, iar incepi domnule si tu cu traznai gen „venin in pix” si chiar nu ai inteles ce a facut prietenul nostru Covasneanu? Iti mai explic si tie DIRECT,ca eu nu pot fi ca Tirimineanu, rabdator si erudit cu puslamalele. Atat SUA cat si UE sunt Imperii mai baiatule, creatii Administrative, Artificiale, sub presiunea unor situatii economio-demografice si evenimente dure, de vointa unor politicieni si potentati ai momentului. (remarca ca nu stim inca, cat de bune sau rele, solide sau fragile sunt, dar sunt bine mersi „in teren”, joaca si inca tare, iar timpul ne va arata mai multe). Alaturarea Romaniei, stat National, format Natural, prin efortul si sacrificiile unui popor, impilat de Imperiile criminale vecine, acestor formatiuni Administrative nu isi avea locul sub nici o forma (Ungaria da, se califica alaturarii, ca Imperiu format Artificial si impus fortat spatiului central european, de alti potentati ai momentului). Deci, a „comfunda” voit, Artificialul cu Naturalul, Profanul cu Sacrul indraznesc sa spun, deranjaza teribil si de asta m-am referit eu la Covasneanu ca a dat cu bata in balta „Intentionat” si ma opresc momentan aici. Ce naiba nu se poate discuta civilizat cu voi si trebuie sa aduceti calificative la persoane si picsuri? Si de ce compari uniformele Daco-Romane, normale in Romania , cu unifomele straine ale unui ocupant de trista amintire, vrei sa starnesti iarasi scandal? Si ce tot bagati comparatia asta stupida intre Finlanda, stat asistat economic si militar de Suedia cu Romania si Ungaria ? Iarasi alta gasca-n alta traista.

  • Sandu Cristian: tu dai epitete de circari/prostii si te miri ca te vedem ca un om care cauta de ce sa fie suparat pe alti, cauta sa gaseasca ceva rau, si apoi sa dea cu venin. Asa de cultura ta generala, citeste asta si uita-te cite state au preluat denumirea de hussari pentru cavaleria usoara, dar si uniforma de circari, cu dolman si attila, de la francezi la peruani sau la Matea Brittanie. E o mindrie la maghiari, si copiiilor le place. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hussar

   Poate vei cere si schimbarea denumirii cartierului Berceni, ca ae trage dupa un general de hussari Bercsenyi Miklos, refugiat dupa infringerea lui Rakoczi.

   • Lorand, aici nu e vorba de cine si ce rosturi au niste unitati mobile de cavalerie, chestiunea este, ca aici in Romania, aparitia chiar si poftim, ca spectacol comemorativ, a unor indivizi imbracati ca ocupantii de trista amintire a Transilvaniei si incercarea de „identificare” vezi doamne, a unor minoritari cu asta deranzaza si cauta clar galceava. (E exact cum in Israel, ai aparea cu uniforma nazista, ce nu pricepi?} Iar in restul Romaniei, husarii astia, n-au jucat niciodata un rol serios, eventual unul simbolic. Si cauta si tu si altii, sa intelegeti ca „nimeni nu va crea raul”, dar cererile etnice imposibile, modul in care le faceti,neaprecierea reala a pozitiei voastre ca minoritari, coordonarea cu politicienii Unguri, compararea total nepotrivita cu alte minoritati din Europa, deci ignorarea totala a „realitati din teren”, arata de parca a-ti vrea cu tot dinadinsul sa creati incidente si greutati Romaniei, iar asta va va aduce sigur raul. Eu nu va vreau in nici un caz raul, si incerc pe cat posibil sa iti deschid ochii cat se poate, caci stiu cat de efemere sunt aceste Uniuni Artificiale, facute chiar si cu cele mai bune intentii si ce se intampla apoi cand se dezlantuie „cainii razboiului”. Nu stiu cum sa-ti explic altfel mai bine.

   • Nu compara husarii cu nazisti! Obisnuieste-te cu ei, daca nu, nu te uita la tembelizor. Ii vei vedea incontinuare iti place sau nu.

 15. Lorand, aici nu e vorba de cine si ce rosturi au niste unitati mobile de cavalerie, chestiunea este, ca aici in Romania, aparitia chiar si poftim, ca spectacol comemorativ, a unor indivizi imbracati ca ocupantii de trista amintire a Transilvaniei si incercarea de „identificare” vezi doamne, a unor minoritari cu asta deranzaza si cauta clar galceava. (E exact cum in Israel, ai aparea cu uniforma nazista, ce nu pricepi?} Iar in restul Romaniei, husarii astia, n-au jucat niciodata un rol serios, eventual unul simbolic. Si cauta si tu si altii, sa intelegeti ca „nimeni nu va crea raul”, dar cererile etnice imposibile, modul in care le faceti,neaprecierea reala a pozitiei voastre ca minoritari, coordonarea cu politicienii Unguri, compararea total nepotrivita cu alte minoritati din Europa, deci ignorarea totala a „realitati din teren”, arata de parca a-ti vrea cu tot dinadinsul sa creati incidente si greutati Romaniei, iar asta va va aduce sigur raul. Eu nu va vreau in nici un caz raul, si incerc pe cat posibil sa iti deschid ochii cat se poate, caci stiu cat de efemere sunt aceste Uniuni Artificiale, facute chiar si cu cele mai bune intentii si ce se intampla apoi cand se dezlantuie „cainii razboiului”. Nu stiu cum sa-ti explic altfel mai bine.

  • Sandu Cristian, obisnuieste-te cu acesti husari, ca ei nu sint vin sa sperie romanii, nici nu am auzit pina „tine” sa fi deranjat pe cineva. Cum am spus, e o mindrie pt noi ca o natie atit de mica a ajuns sa fie copiata si sarbatorim cu ei. Dara nu o sa se imbrace in rosiori. Obisnuieste-te, ca o sa-i mai vezi, crede-ma, n-a fost scandal la Cluj cind au calarit in centru de zilele maghiare. Nici nu calaresc sub geamul tau, linisteste-te, nu cauta probleme unde intentia nu este negativa. Daca o iei asa, iarasi demonstrezi cit de minoritar esti orintre romani.

 16. Lorand, sub geamul meu si al altora, pot incerca sa treaca asa costumati doar de un eventual „carnaval”, organizat de vesnicul primar Pendiuc al Pitestilor, altfel probabi vor ajunge dezbracati si „per pedes”, iar de suturi in fund nu mai vorbesc. Dar daca in alte locuri, municipalitatea a „binevoit” in virtutea unei bune intelegeri comunitere sa permita, asta e valabil acolo(vezi si costumatia bizara a unui puscas austriac din trupele lui Savoia probabil, la Alba Iulia si nu a unui imfanterist Roman din primul razboi mondial), dar cum ti-am zis asta deranjaza in majoritatea Romaniei, chiar daca tu si altii ignorati in mod voit asta. Dar cum ti-am mai spus, „capul face capul trage” si asta o vom vedea in timp. Asa ca libe si succes la „parade”. Dar acum vad, la ce natie mica te referi si pe cine copiati?

  • Desigur, nu deranjeaza majoritatea Clujenilor, da’ deranjeaza pe unii de la Bucuresti sau Pitesti. Exact cum s-a gasit la sondajul IRES: ardelenii au mai mare intelegere unii fata de ceilalti. E bine asa, ca dara cu ei traim zilnic, si nu cu tine.
   O sa te inbolnavesti daca iei totul ca jignire, mai ales cea ce nu este intentionat.

 17. Alt altruist care se gandaste la sanatatea mea, si nu la cea a relatiei romano-maghiara. Daca atat ai inteles tu Lorand din tot ce ti-am spus eu, datii mai departe cu provocarile si tot inainte, in fond sunteti majori si responsabili. Asa ca inca o data , sssssssssssssucces.

  • Mesajul meu catre tine: ai avea simpatia mea daca te-ai revolta impotriva urnelor, a declaratiilor.stupide si eventual al autonomiei. Daca te legi de mai multe si dai epitete (circari, prostie de universitati) pierzi simpatia, ba chiar ma intorc impotriva ta.

 18. Covasneanu, iara incurci niste lucruri. Statele romanesti, sub denumirea de Moldova si Muntenia au existat ca Principate, (unitati statale si administrative) cu peste 500 de ani inainte de Mica Unirea de la 1859. Ele aveau domnitori, stema, semnau tratate si duceau razboaie, bateau moneda, aveau dinainte o Unire Vamala, astfel incat, Unirea lor sub denumirea de Principatele Unite Romane, sub un singur domnitor, a fost un fapt firesc, iar „partile”, au trebuit sa-si dea „acordul” asupra chestiunii, deja astfel realizate. Apoi a urmat domnilor ce tot ciripiti de autonomie, un Razboi de Independenta, pentru a iesii de sub suveranitatea turceasca. Orice asemanare a acestei: regiuni, tinut, land, uniune interjudeteana, tarisoara interioara, (ca nici nu stiu cum sa-i spun) cu Statele Moldova si Muntenia e demna de pana lui Caragiale, mai Covasneanule si e tratata ca atare.

 19. Lorand, sunt de acord cu tine, ca trebuie evitate niste epitete ce deranjaza, dar asta intr- o discutie serioasa si logica, cu personaje oneste si rationale, de bun simt. Incazul unei discutii in care interlocutorul e de rea intentie , neonest, irational si emotional, refuzand sistematic sa sa vada „realittea din terenul in care opereaza-traieste”, ba mai mult, gandind si operand ca pe un teren strain, dupa o logica si coordonare a unei puteri externe neprietene, (pe care culmea, o considera chiar „tara mama”), atunci asupra acestui „individ” trebuie folosite expresii mai tari, pentru al aduce la „realitatea in care traieste” – Romania. Nu stiu cum te-ai tot interpus tu intre mine si discutiile lipsite de „masura” ale lui Covasneanu, cum vezi in comentariul de mai sus, pe care vroiam sa-l aduc la realitate. Voi incerca, sa fac o mai mare distinctie intre oamenii cu care dialoghez, dar, indiferent de parerile tuturor, trebuie sa existe rationalitate, lipsa de partinire si masura in discutarea subiectelor contondente, dar, unii dintre voi deveniti emotionali, cu aprecieri si calificative la persoana, nu la subiect.

  • Poate nu am fost clar, nu doar epitetele deranjeaza si ma indeparteaza total de tine ci pragul extrem de redus la cea ce accepti, adica te legi de prea multe. Te legi de husari, de universitati ca lezeaza demnitatea romanilor. Eu zic ca exagerezi, pragul demnitatii este mai sus.
   Oare nu lezeaza demnitatea maghiarilor din Aiud ca exista o strada si o scoala denumita dupa Axente Sever al carui trupe au macelarit populatia maghiara din Aiud in 1849 (intre 600-800 morti) si au dat foc bibliotecii liceului reformat plina cu carti/manuscrise de valoare… Sa cerem stergerea oricarei denumiri Axente Sever? Sau sa merg mai departe: Iancu??? Sau sa ne lasam sa sarbatorim, si sa intervenim daca cineva spune sau face ceva impotriva celuilalt.

 20. Lorand, nu sunt un psiholog, dar ai cumva un mod surprinzator si de a pune problemaele. Barbati nu tin neaparat sa placa, sa fie simpatizati, asta o vor femeile, Barbatii se „suporta”, iar daca exista „si” o simpatie in secundar, cu atat mai bine, dar asta nu inseamna ca ai trebuie sa abdice de la modul lor de gandire si principii, pentru a ajunge neaparat la un consens si a primii asemenea apreciere.. Pe de alta parte, daca doi barbati sunt in opozitie cu anumite idei sau in aprecierea unor situatii, (cum parem a fi noi), ei nu sunt neaparat „dusmani” si doar indoctrinatii si „unii oameni ai sistemelor „, considera ca „cine nu-i cu noi, e impotriva noastra” si apoi ii eticheteaza pe acestia cu calificative de: comunisti, capitalisti, fascisti, nazisti, bolsevici, nationalisti, internationalisti, revansarzi, sovini, liberschimbisti,,, si apoi „se intorc impotriva lor”, Ti-am spus asta Lorand, nu ca neaparat ai fi tu in cauza, ci ca sa-ti dai seama cat de ciudat-amenintator, suna unul din comentariile tale de mai sus. In privinta abordarii, unor personaje si evenimente controversate din istoria celor doua tari si popoare, pentru ca tu imi ceri parerea, fapt pe care eu il consider din start constructiv in rezolvarea oricarei probleme, am sa ti-o spun, apoi mi-o spui tu si poate reusim sa intelegem impreuna unde e gresala iar apoi gasim o solutie. Scuza-ma acum, a intervenit a problema, trebuie sa inchei, dar revin si continuam precis maine.

 21. Lorand, revin la discutia anterioara. Parerea mea este ca insasi abordarea de catre tine si „unii” maghiari, a personalitatilor si evenimentelor istorice romanesti, (nici macar punctuala) nu e indicata, asa cum, nici abordarea de catre mine si „unii” romani, a personalitatilor si evenimentelor istoriei ungare, nu e de dorit, Aceasta, pentru ca „pozitiile noastre in teren” fiind diferite, (administrativ, geografic,cultural, demografic, religios, etc), princilpiile noastre de judecare si apreciere a situatiilor vor fi de asemenea „complect diferite” si imediat vor iesi scantei. Tu de exemplu, ai inceput cu „macelarirea maghiarilor de catre Axente Sever si Iancu”, luind „tranvaiul istoriei” punctual, de la aceasta „statie”. Eu o sa incep sa-ti explic relatia cauza-efect, actiune-reactiune, o sa ma duc la „statiile dinainte”, aratand „opresiunile unguresti” asupra populatiei romanesti, voi incepe cu ziaristul „criminalo-nationalist” Kosut si poetul „exaltato-bandit” Petofi, apoi tu imi vei raspunde cu altceva, eu cu altceva si tot asa, pana vom ajunge la „statiiile de plecare” a istoriei ungare si romane, cu pareri si cuvinte din ce in ce mai dure.. Apoi citindu-ne comentariile, alti „destepti ca noi”, vor aparea si iti voi „demonstra” tie, ce bine va fi cand vom avea o granita cu Ungaria pe Tisa, bineinteles cu un schimb de populatie, iar mie, imi vor demonstra, ce bine si sigur va fi, cu granita pe Carpati, cu un schimb reciproc de populatie….. si nu mai insist. Deci gresala,(dupa parerea mea) este ca ne ocupam prea mult, fiecare de personalitatile si istoria celuilalt. O istorie comuna placuta si favorabila amandoor popoare, nu poate fi discutata si scrisa, caci nu exista. (eventual anumite evenimente punctuale). Solutia ce o vad eu, este cea veche din ardeal, de a nu ne mai intersecta, de a sarbatorii si omagia fiecare separat evenimentele istorico-religioase, chiar culturale unele si cat mai discret de catre unii maghiari, caci suntem in Romania, iar multele evenimente comflictuale, sunt folosite de politicienii ambelor tabere de aici, si culmea tupeului, de politicienii unguri din afara, pentru atragerea capitalului electoral. Ma uitam cand am venit in banat, cum era convietuirea intre etniile existente atunci, „pasnica si de colaborare (rar prietenie) la nivel personal”, dar „complect separata la nivel colectiv-social”. In satul sotiei mele de exemplu,(romano-german) sub nici un motiv, nu se amestecau la sarbatori (ce rareori se suprapuneau) si nici familial, unii cu altii, existand o delimitare clara si precisa a celor doua neamuri. Chiar amestecul etnic era considerat periculos, mai ales la sat, si evitat (nu fara destule exceptii) in oras. Probabil ca asta a fost solutia convietuirii in transilvania, „delimitatea, trairea separate pe etnii – lumi paralele”. La mine acasa in regat, asa ceva nu era posibil, exceptand tiganii, ce traiau in legea lor si-i evitau toata lumea, (azi situatia pare schimbata), orice neamt, ungur, chiar evreu(eventual in acasa era altfel,), erau in primul rand romani si conveietuiam social impreuna cu toti, fara deosebire, caci probabil, nu ar fi putut altfel. Ma opresc momentan aici, astept parerea ta si daca crezi, vom continua.

  • Eu spun sa sarbatorim si SA NU FIE doar maghiarii mai atenti ” ca dara sintem in Romania”. Nu spun ca e absolut necesar sa avem strazi Kossuth in Ardeal sau sa nu existe strazi Iancu si Axente Sever, doar sa nu ne legam niciunul de altul, nici de husari, nici de treceti batalioane carpatii. Nu voi accepta ca sensibilitatile romanilor sa fie mai inainte ca ale noastre.

 22. Lorand, dupa cum am spus mai sus si inteleg din comentariile tale si ale altora, pozitia „UNOR romani de etnie maghiara in teren” (teren cu un „specific” geografic, administrativ, politic, legislativ, economic, cultural etc, ce se cheama Romania), „nu corespunde” principiilor, sensibilitatilor si aspiratiilor lor. Desi marea majoritate a etnicilor maghiari, sunt „acasa” in acest „peisaj romanesc”, iar altii se simt atat de bine-merci, incat intorc spatele ungurimii si se reintegreaza „natural”, in flux constant etniei romane, unde le era de la inceput locul, (daca nu intervenea „artificial, Statul Ungar cu maghiarizarea lui criminala), exista bineinteles si „unii” vesnic nemultumiti, cum exista in orice multime, natie, grup, sistem, caci ” niciodata si niciunde”, nu pot fi „toti” oamenii satisfacuti. Insa Lorand, in acest teritoriu, exista democratie si se poate incerca schimbarea legislatiei, iar daca nici asa nu e bine, se poate traii cum am spus mai sus, intr-un univers inchis pur maghiar, dar numai individual, iar daca nici asa nu exista multumire, se poate lua in considerare si relocarea in alt spatiu geografic, unde „aspiratiile unora” pot fi indeplinite, cum au facut multi.(si eu roman am probat asta). Successi multumire in tot ce vei face.

  • Terenul acesta are o parte cu un specific important geografic, cultural, adminiatrativ, politic maghiar. Si te anunt ca in toata perioada maghiarizarii criminale numarul romanilor a crescut. Vad ca pentru tine acel maghiar e bun maghiar care nu se manifesta ca atare si devine roman. Cum am spus, nu ai nici o sansa sa ne apropiem, cut cit mai mult emiti, cu atit mai antipatic mi se pari.

  • Si unde e deznationalizarea mai criminala: unde creste numarul romanilor sau unde in cca 140 de ani aproape au disparut minoritatile de la un nivel de 66% (Dobrogea).

   • Îmi pare foarte rău, am căutat câteva ore bune, dar nu găsesc nicicum niște comentarii de pe Facebook. Erau scrise de un etnic tătar, la o postare a unui ziarist, în 2012 – pentru mine a fost o mare surpriză ceea ce am citit, i-am cerut respectivului informații suplimentare, apoi am scotocit tot internetul și am citit o sumedenie de chestii despre tătari și alte neamuri turcice.

    Pe scurt:

    În Evul Mediu (sec. V-XV), dar și ulterior, asiaticii centrali (incluzând tătarii) au avut o civilizație mult superioară celor europene (cunoșteau lumea de la vestul Europei până la Noua Guinee, aveau știință, muzică, dans, teatru etc.).
    Tătarii au ocupat, până acum vreo 300 de ani, un teritoriu vast (de la Dunăre la Mongolia), împărțit în hoarde și hanate.
    Aveau tipar, universități, centre astronomice, teatru, teatru de păpuși, balet, literatură; au inventat poșta gratuită ș.a.m.d.
    Capitala lor avea mai mulți locuitori decât Moldova întreagă.
    Iar Dobrogea era o adevărată perlă a acestei civilizații.
    După care rușii le-au cucerit teritoriile și i-au decimat.
    În cartea de istorie le-au șters identitatea, făcându-i mongoli (de fapt, sunt turcici, la fel ca turcii, hunii, cumanii, pecenegii, kazahii sau turcmenii).
    Și le-au construit un chip de sălbatici, în timp ce le furau elementele de civilizație.
    De pildă, astăzi baletul tătar este cunoscut în toată lumea ca „balet rus”.
    Există un aforism atribuit lui Napoleon: „răzuiți rusul și veți descoperi tătarul din el” (grattez le Russe et vous trouverez le Tartare).
    Ca oameni, i-au masacrat, strămutat, asimilat.
    Inclusiv în Dobrogea, unde procesul început de ruși a fost continuat de români.

    Este o crimă deznaționalizarea făcută de români, dar nu se compară nici ca intensitate, nici ca întindere, cu mega-crima făcută de ruși.

   • Managrement: crimele rusilor, asimilarea e intr-adevar mai mare si mai dura decit a romanilor. De acord.

 23. Lorand, asa cum ti-am tot repetat, in Romania s-a putut si se poate trai in ce specific vrea fiecare, dar nici Ungaria, nici UDMR-ul sau alte partide, partidulete, ONG-uri, Asociati Civice si Culturale, mai mult sau mai putin mascat guvenamental-ungare, propaganda, tipete, miorlaituri si fasle lacrimi de durere pentru autonomie si regionalizare pe criterii etnice, nici macar aliante politice ale unor partidelor sau politicieni romani cu partide si politicieni maghiari, nu poate opri, sau nici macar incetini, procesul firesc si clar vizibil statistic, de reintoarcere a maghiarizatilor la romanism, indiferent ca place sau nu place, unora sau altora si indiferent ca cei ce iti arata realitatea din teren, sunt etichetati copilareste „antipatici” sau nu. Bineinteles ca cei ce nu vad cu ochi buni aceasta reasezare in teren a maghiarilor, tuna si fulgera, cauta tot felul de cauze, nedreptati sau presiuni facute vezi Doamne, asupra etnicilor maghiari. Dar si tu Lorand si altii, care credeti ca se poate „bloca” acest curs natural, stiti bine care este „cauza reala” a acestui proces rapid de romanizare a acestor oameni maghiarizati fortat si de ce „nu a reusit” Statul Ungar sa maghiarizeze in 1000 de ani decat o mica parte a acestora. Caci domnilor, dupa cum bine a-ti observat, Romanii, s-au format ca popor printr-un proces de coagulare indelungat, „normal evolutiv” , comform Legilor firesti, lasate de Dumnezeu pe pamant” -SACRE-,( sau comform legilor Naturale pentru atei), si care le-a asigurat astfel „soliditatea”, chiar si fara existenta unui Stat si Administratii centralizatoare si chiar supusi unor presiuni si opresiuni teribile in anumite perioade de timp, Triburile asiatice cu compoziti disparate, venite si asezate in Transilvania, in mijlocul unor populatii deja formate, au trebuit sa constituie la inceput un stat, si apoi conducatorii, au trecut la formarea unui popor, din elementele eterogene aflate la indemana, prin maghiarizarea fortata a altor etnii. „Construirea” poporului Ungar a fost un proces elaborat la curtile unor conducatori militari, regi, deci dupa legile omenesti, si cu tot sprijinul nemijlocit al catolicismului si occidentului germanic, tot neomogen si firav a supravietuit. Caci tot ce este „Sacru-natural” e o constructie solida, iar ce e „omenesc-profan” e mai debil. Dar cum am spus, legile naturale ale echilibrului, actioneaza imuabil, regland distorsiunile omenesti. Asa cum ti-am spus Lorand, eu nu sunt adversarul tau sau al altor etnii, incerc doar sa iti arat realitatea din teren, asa cum o vad eu si alti romani majoritari, caci orice minoritate, trebuie sa-si cunoasca „lungul nasului” si sa respecte legile majoritatii, mai ales in democratie si cand te-ai asezat in trecut si traiesti din libera alegere acum, in mijlocul romanilor. Si inca o data, cei ce discuta deschis cu tine si altii, chiar daca nu au aceiasi parere cu tine, nu-ti vor raul, iar antipatia si simpatia nu isi au locul aici.

  • Desigur Sandu Cristian, in Romania se poate trai dupa specificul fiecarui doar sa dispara rapid, cum s-a facut disparut etniile din Dobrogea sau ceangaii maghiari. Iar cine doreste sa ramina etnic diferit prin lupta pentru scoli, pentru folosirea limbii, precum scrie in tratatele si documentele europene RATIFICATE de Romania, acestia sint catalogati de tine ca nu-si cunosc lungul nasului. Frumos:accepti prin semnare tratate si cind ti se cere aplicarea lor este miorlait, tipete.

   De exemplu un tribunal a trebuit sa hotareasca ca trebuie sa se puna inscriptii bilingve la Cluj, cind TOATA administratia romana a tacut sau a facut tot posibilul sa nu se puna pina acum. In schimb in secuime se dau procese si se face campanie mediatica daca se gaseste o lipsa de inscriptie romana.

   Iar cu asimilarea: in multe perioade statul roman a facut tot posibilul sa o forteze, ca si in Dobrogea, sau in Moldova. Scaderea numerica pe care o vezi insa este jumatate din emigrare. Saraci romanizati criminal totusi aleg Ungaria in loc de Romania. Cealalta parte e asimilare naturala, cum o vezi si la romanii din secuime: daca esti in jur de 10%, sanse mari sa te mariti cu cineva de alta etnie, copiii in majoritatea cazurilor vor deveni etnia majoritara LOCALA. Daca te bucuri te asimilarea maghiarilor, sa nu aud tipete si miorlait despre romanii din secuime, bucura-te si de alegerea lor DE PE TEREN, cum iti place sa spui.

 24. Sandu Cristian.
  „sunt curios dacă tu cunoști” de ce s-a infiintat Inspectoratul de colonizare a Regatului Maghiar, in urma Legii V din 17 martie 1894 si in ce localitati sau zone cu majoritati romanesti au fost asezati acesti colonisti?
  „sunt curios dacă tu cunoști” de ce Emke la bilantul sau din anul 1911, cand s-au implinit 25 ani de la infiintare, se lauda cu colonizarile maghiare care le-a facut in zonele cu majoritati romanesti, in special in Campia Transilvaniei?
  De asemenea,,”sunt curios dacă tu cunoști” de ce s-a infiintat Societatea Centrala de Maghiarizare a Numelui sau de ce unul Simon Telekes, seful acestei institutii, a scris si o lucrare prin anul 1898 despre cum sa fie maghiarizate numele romanesti?
  „sunt curios dacă tu cunoști” de ce in matricolele botezatilor, mortilor, cununatilor pe care le tineau autoritatile de pe la sfarsitul secolului al XIX-lea, Iulius se scria Gyula, Ioan se scria Janos, Morar se scria Molnar, Vasile se scria Laszlo, Stefan se scria Istvan, Dumitru se scria Demeter, etc.?

  „”sunt curios dacă tu cunoști” ” de ce romanii din Transilvania cu 2.231.165 locuitori in 1880, in anul 1910, conform recensamintelor oficiale, au fost 2.827.419 locuitori, iar maghiarii cu 1.024.742 locuitori in 1880, in anul 1910 au fost 1.662.180 locuitori? Adica de ce o populatie de vreo doua ori si ceva mai mare ca cealalta, in decurs de 30 ani, a crescut mai putin decat a doua mai mica, repet, de vreo doua ori si ceva?
  „sunt curios dacă tu cunoști” de ce comparativ cu germanii, care au crescut cu aproximativ 80.000 in acest interval de timp, maghiarii care au fost numai de vreo doua ori mai multi in anul 1880, au crescut,de vreo opt ori mai mult? (in anul 1880 in Transilvania au fost 487.145 germani, iar in anul 1910 au fost 564.559) ?
  „sunt curios dacă tu cunoști” de ce romanii care au fost de vreo cinci ori mai multi ca sasii si tinand seama
  ca maghiariii au crescut de opt ori mai mult ca sasii, de ce n-au crescut si ei de peste 16 ori ca sasii? Prin umare, comparativ cu sasii si ungurii din Transilvania, nu crezi ca romanii ar fi trebuit sa creasca cu vreo 1.300.000 persoane in acest interval de timp, nu cu vreo 590.000 de persoane?

  In concluzie, „sunt curios dacă tu cunoști” de ce unii maghiari se tot straduiesc sa „albeasca” cea ce s-a numit politica Statului Maghiar numita „maghiarizare’? Si de ce romanii nu au putut fi fericiti in Ungaria, ca totusi au crescut numeric? (De fapt in Transilvania, au crescut in perioada 1880 – 1910 si germanii, sarbo – cratii, slovacii si rutenii, au disparut aproape ca nationalitate evreii si armenii, dar culmea, au fost destule nemultumiri printre ei datorita maghiarizarii, cu toate ca si ei au crescut numeric).
  (Datele despre numarul populatiilor sunt preluate dupa Structurile demografice din Transilvania (1867 – 1918), aflata si pe Internet).

  „sunt curios dacă tu cunoști dimensiunea crimei mai largi, care o cuprinde pe cea din Dobrogea”, adica de ce musulmanii au devenit crestini si turcii si tatarii au devenit romani? Sau nu au devenit?
  „sunt curios dacă tu cunoști dimensiunea crimei mai largi, care o cuprinde pe cea din Dobrogea”, adica de ce unii vorbesc despre emigrarea populatiei musulmane din Dobrogea in Imperiul Otoman, dupa anul 1878? Uite de exemplu, de ce scrie unui Ozzi pe Internet, om deosebit de documentat in aceasta privinta:: „Intre 1878 si 1911 majoritatea locuitorilor musulmani au migrat in Turcia, in Dobrogea ramanand circa 22.000 tatari. Pana la acest moment tatarii au trecut printr-un proces de asimilare turceasca, traind in pasalic cu administratie turceasca. Babadag avea 100.000 locuitori, unde se afla si o mare garnizoana turceasca.
  Dupa anexarea la Romania au avut loc actiuni si activitati de identificare nationala, s-au facut scoli in limba tatara, au urmat o abundenta de scrieri literare in limba tatara. S-a invatat dupa manuale din Cazahstan.”
  Ce i-a venit acestui om sa scrie, ca si altii, ca musulmanii au migrat in majoritate in turcia si nu s-au romanizat sau crestinat?
  „sunt curios dacă tu cunoști dimensiunea crimei mai largi, care o cuprinde pe cea din Dobrogea”, adica de ce scriu unii ca dupa anul 1878, multi romani din Bulgaria, devenit stat independent si Basarabia, mai ales din cea sud, au fost nevoiti sa emigreze in Romania, Statul roman acordandu-le proprietati in locurile parasite de musulmani?
  sunt curios dacă tu cunoști dimensiunea crimei mai largi, care o cuprinde pe cea din Dobrogea”, adica de ce scriu unii ca in conformitate cu Tratatul romano – bulgar din 7 septembrie 1940, bulgarii i-au expulzat pe toti romanii (aromanii) din Cadrilater, si de ce Statul roman s-a ingrijit ca pe acestia sa-i aseze, in marea majoritate, in Dobrogea? Adica de ce nu i-a lasat pe drumuri, sa moara de foame?

  • Tirimineanu:
   – sa nu-mi spui ca statul roman nu a facut colonizari, de la Dobrogea incoace, si in zone locuite de maghiari. La legea funciara din 1926 colonistii sint numiti si au primit pamint aproape dublu. De ce exista un sat de fosti ceangai in Dobrogea, oare nu pentru ca au fost colonizati si au primit pamint acolo?
   – sa nu-mi spui ca de la 1918 pina la 1989 prenumele nu se scria romaneste: Anton, Samuila, Ladislau, Francisc, Iuliu, Stefan, Elisabeta, Susana, Ecaterina samd. Sa nu-mi spui ca nu exista un registru al numelor ce se puteau inscrie. Ladislau Boloni sau Iuliu Winkler sau Francisc Vastag e OK, dar Maniu Gyula e huoo???
   – si sa nu-mi spui ca emigrarile din Dobrogea au fost voluntare, nu au fost actiuni cincentrate ale statului roman. De la 66% minoritar la doar 5% nu se ajunge cu fenomene naturale si doar de benevol. Aici a fost a politica concentrata de romanizare a teritoriului.
   – au fost maghiarizari dar numarul romanilor a crescut. Numarul maghiarilor scade de la 1918.

 25. Olorand.
  Daca ai scris: „Si te anunt ca in toata perioada maghiarizarii criminale numarul romanilor a crescut „, credeam ca te-ai referit la perioada dinaintea anului 1918, la care m-am referit si eu. Prin urmare, am spus ce am spus despre aceasta perioada, pentru ca tu te-ai referit la aceasta perioada.

  Despre ce s-a intamplat in Dobrogea, am mai citit ce au scris unii pe care i-am consiiderat mai competenti ca mine. Nu-mi amintesc ca acestia sa vorbeasca de un genocid, dar daca tu te consideri mai competenti ca acestia, asta este.
  Referindu-ma la o formulare de a ta, probabil se poate formula si in felul urmator: „sa nu-mi spui ca emigrarile din” Basarabia, Bulgaria, Grecia, Transilvania, adica a celor care s-au asezat in, Dobrogea, „au fost voluntare, nu au fost ACTIUNI cincentrate ale statului” rus, bulgar, grec, ungar.”

  Despre ce s-a intamplat dupa anul 1918, am in multe privinte pareri diferite de ale tale, inclusiv cu legea agrara de care amintesti, inclusiv cu maghiarizarea romanilor din Covasna si Harghita, inclusiv cu diferentele care exista intre legea invatamntului a lui Angelscu si cele maghiare dinaintea anului 1918, dar nu mai intru in amanunte.
  Un singur lucru totusi. Te faci ca uiti, referitor la perioada de dupa anul 1918, ca numarul minoritarilor, inclusiv procentual, a scazut in toate statele din aceasta zona. iar Romania, nu a fost nici mai buna. dar nici mai rea ca alte state. Atunci, daca Romania a infaptuit „actiuni criminale” impotriva minoritatilor, in aceeasi masura sau chiar in masuri mai mari le-a infaptuit dupa anul 1918 si Ungaria si Cehoslovacia si Polonia si Iugoslavia si Bulgaria si Grecia si Rusia si Germania (nu prea sunt ultimele patru din Europa Centrala, dar nu prea are importanta),
  De exemplu. In 1920, in Cehoslvacia sunt 34,55% minoritati (cehii si slovacii natiunea dominanta), Polonia – 31,1% minoritati, Iiugoslavia – 18,8% minoritati (sarbii, croatii, slovenii natiunea majoritara),, Ungaria – 10,4% minoritati.
  Dupa 40 ani, Cehoslvacia – 6,1% minoritati (de vreo sase ori mai putini), Polonia – 1,3% (de vreo 30 ori mai putini), Iugoslavia – 10,8% ( de 1,8% mai putini), Ungaria – 1,8% (de vreo sase ori mai putini),
  Acuma, privind aceste procente, as putea spune ca totusi Romania de dupa anul 1918 a fost mai buna ca Ungaria. ( in Romania in anul 1920 au fost 22,3% minoritari, apoi, dupa vreo 40 ani se ajunge la 14,3% minoritari, prin urmare o scadere de aproximativ 1,5 ori nu ca la Ungaria de aproximativ sase ori.)
  Datele sunt preluate din revista Pro minoritate 5 / 1996.

  • Tirimineanu:
   Te-ai legat de colonizari, ti-am aratat ca statul Roman a facut la fel, cel putin atitea colonizari cit cel Ungar, cel putin (Ardeal, Dobrogea).
   Te-ai legat de scrierea prenumelor: statul Roman a facut la fel.
   Te-ai legat de cresterea romanilor prea mica in perioada dualista: ti-am aratat ca numarul maghiarilor scade. In Ungaria de dupa 1992 cresc numarul minoritarilor, cred ca ajung peste 7%.

   Si daca tot aduci comparatii cu alte state. Arata-mi un stat care a cunoscut si aplicat drepturi minoritare si nu a incercat sa asimileze?

   Daca din asta tragi ca eu minimalizez sau musamalizez maghiarizarea gresesti. Doar va arat ca nu a fost atit de criminala si efectiva cum sinteti educati sa credeti (vezi si cresterea romanilor, maghiarizarea vazundu-se din diferenta de spor, da tot crestere a fost!!!).
   Si ca legile romane si aplicarea lor in unele perioade nu a fost cu nimic deasupra celor dualiste. Chiar cu nimic. Iar eficacitatea se vede din scaderea continua.
   Asta fara a spune ca Romania a fost cea mai rea, dar nici model cum vreti sa credeti.

 26. Olorand.
  Nu cred ca romanii sau marea majoritate a romanilor i-au iubit pe unguri prea mult, dar vremurile din interbelic au fost altele in comparatie cu ce a fost inainte de anul 1918, iar in comunism au fost perioade foarte bune pentru maghiarii din Romania si altele mai rele.
  In privinta colonizarilor si schimbarii numelui, am mari dubii ca Statul roman a copiat intocmai ce a facut cel maghiar.Adica cate colonizari a facut unul, atatea colonizari a facut altul si cate nume a schimbat unul, atatea a schimbat altul
  Esti chiar atat de sigur?! Daca cercetam acum de exemplu matricolele maghiarilor privind botezul, cununia, decesul de la primariile din judetele Mures, Covasna, Harghita de dupa anul 1918 si pana in anul 1990, ii gasim pe toti maghiarii cu numele schimbat? Dar chiar pe toti?
  Eu am o certitudine ca daca cercetam matricolele, din Muntii Apuseni de la sfarsitul secolului al XIX – lea si inceputul secolului urmator, toti romani iinscrisi acolo au numele schimbat, inclusiv prin disparitia lui u de la final. De exemplu in loc de Furduiu sau Cipariu se scria Furdui sau Cipar si se mai punea si niste liniute pe cate o litera. Sa nu mai vorbim ce a fost prin Mures, Covasna, Harghita.
  Putem lua si cataloagele scolare, sa vedem cum au fost inscrisi romanii in institutiile de invatamant maghiare inainte de anul 1918 si cum au fost inscrisi maghiarii in perioada 1918 – 1990. Sau sa comparam cum apar trecuti in actele oficiale din armata honvezi si cum sunt trecuti in actele oficiale dn armata romana.
  In concluzie, cred ca este cam greu sa pui semnul egalitatii intre cele doua perioade.

  • Exact, toti au avut prenumele schimbat. Fi sigur de asta. Cind au primit hirtiile romane, au fost rebotezati.
   Si cauta citi Silaghi, Naghi, Covaci…

   De colonizati in Ardeal: sociologii spun ca intre 600-800 mii de „regateni” au trecut Carpatii. Aia mai tari de cap spun 1,5milioane.
   Nu cred ca statul Ungar sa fi colonizat 600mii de maghiari.
   Daca ne uitam la Dobrogea, iarasi vom gasi un numar significant de colonisti, si aia din Cadrilater nu dau mai mult de jumatate…

  • Chiar si personajele istorice sint stilcite: Doja, Anton cel Mare de la Buda, Paul Chinezu. Chinezu…

 27. Lorand si Tirimineanu, scriu printre „picaturi”, mici gauri cu timp liber, in ploaia de probleme administrative de la la sfarsitul de saptamana.(in traducere libera). Inca o data, tu Tirimineanu, chiar m-ai facut praf „praf” cu Eruditia ta , ( Imformatiile tale clare si precise, privitoare la „problema”), iar tu Lorand, cu stilul tau continiu, de „Gica Contra” (Avocatul Diavolului, cum ziceti voi acum, dar idealist nu realist)),nu te dezminti. Daca la voi doi, ma adaug si eu cu stilul meu de Practician (tehnicul-realitatea din teren adica) , imi dau seama, ce inseamna sa se formeze o „echipa interdisciplinara”, (cum bizar credeam eu, ca incepuse sa se formeze in perioada comunista in Universitati), care sa analizeze o problema. Lorand, ceea ce am scrisi in comentariul meu anterior, ca „INGINER”, vineri seara tarziu s-ar putea rezuma, cu un minim de explicatii clare, in baza unor principi si exemple simple. accesibile tuturor, astfel:
  Creatie Dumnezeiasca-naturala = Sacra…………… – Structura Solida si Eterna-
  Creatie Omeneasca -artificiala= Profana………….. .- Structura .Fragila si Efemera
  mai explicit baieti, cu exemple, pentru intelegerea tuturor:.
  Cainele meu si al tau Lorand, ciobanesti, formati „natural” in timp, si adaptati mediului, traiesc bine mersi, fara probleme de sanatate, in orice conditii, chiar de ar „disparea maine Omul”. Rasele create din ambitia si orgoliul oamenilor, sunt sensibile , necesita asistenta continua medicala, si nu ar supravietuii, fara asistenta noastra.
  Vita de vie Nobila Lorand, e sensibila, si fara tratamente si asistenta omului, ar disparea, Soiurule Vulgare, cresc natural, fara interventia omului , si cand apare vre-o „filoxera” in cea nobila, se altoieste rapid ce a mai ramas sanatos, pe cea „naturala.
  Dar poate cel mai bun exemplu este in chimie domnilor. unde putem amesteca diverse substante,(cu densitati si alte caracteristici diferite) intr-o substanta de baza. Daca nu sunt „miscibile” oricat am incerca nu vom reusii decat o „mentinerea temporar a amestecului”, dupa care va incepe separarea. Poporul Roman, format Natural domnilor, prin virtutule sale Crestine, Dragostea, Toleranta , Rabdarea si altele e „miscibil” primind si reprimind in sanul sau pe toti urgisitii si disperatii istoriei.
  -Poporul Ungar, creat, artificial, dupa formarea Statului, Regatul Ungar, in „laboratoarele Consiliilor Regale”, sub tutela Bisericii Catolice” si asistenta Germanismului Expansiv, din elemente Eterogene, se „desface usor”, revenind la elementele sale initiale. Vina pentru „asimilarea” sa continua, comform propagandei „unora”, sunt Romanii care ii opreseaza si nu „constructia sa slaba din elemente si culturi Cosmopolite !!!
  -Procesul Istoric fortat prin care s-au maghiarizat populatii diverse, este un bun castigat, un Tabu adica si trebuie mentinut si ocrotit, continuarea evolutiei istoriei, cu procesul Natural de Reromanizare in Transilvania, este ilegal, gresit si sovin si trebuie oprit imediat, dupa parerea „acelorasi unora”.
  Deci, Legile lui Dumnezeu, lasate pe pamant, Legile Naturii (pentru atei)-Legile biologice ale Evolutiei” nu se aplica la poporul Ungar, care trebuie „protejat de democratie” ??? (daca nu pricepeti, apelati la Ilonka -bioloaga de meserie- care va poate explica mai clar si elegant ca mine, ca speciile neadaptate, sau mai slabe sunt eliminate). Se crede ca se poate oprii procesul natural, benefic individual, de revenire si reintegrare a „minoritatii maghiarizatilor” la romanism, prin crearea unei enclave unguresti in centrul Tarii ??? Oare cei ce militeaza pentru asta, nu vad urmarile devastatoare, nu numai pentru ungurii de aici , ci si pentru Ungaria??? Si ma opresc aici, caci Wikendul ma omoara cu probleme, dar am speranta, ca ma intelegi Lorand, Covasneanu, Adi, Managrement si care veti mai fi pe aici pe blog. Nu stiu cum faceti cu „miopia ungureasca”, dar chiar pornind cu bune intentii, iar reusiti sa ma radicalizati, Lorand si altii,

  • Sandu Cristian: poporul roman este un amestec cel putin similar cu cel maghiar. Cumani, iazigi, avari, pecenegi, slavi, bulgaro-turci, albanezi, greci, turci, tatari, germani, maghiari sirbi, si alte nationalitati au fost cumva facute disparute pe aceste meleaguri din voia Domnului si pe cale naturala.

 28. Olorand.
  Scuza-ma ca scriu prea mult, dar ai enuntat mai multe subiecte si nu ma pot abtine, avand si ceva timp la dispozitie,sa detaliez putin la fiecare de ce nu sunt de acord cu tine.

  1. Ai scris:”Chiar si personajele istorice sint stilcite: Doja, Anton cel Mare de la Buda, Paul Chinezu. Chinezu…”

  Uite ce mi-a scria cineva care poarta numele de Andrei, la 1 aprilie 2014, aici pe Maghiaromania
  „@Tirimineanu: despre ceea ce scrii este mai degrabă un fel de standard al istoriografiei. De obicei numele de regi, împărați, conducători de orice fel, inclusiv nobilime se ”traduc” în limba în care se scrie despre ei. Ca exemplu: Alexandru cel Bun în maghiară este Sándor, sau în engleză este Alexander, dar și Bethlen Gábor în română este Gabriel Bethlen, și la fel în engleză Gabriel. Alt exemplu: János Zsigmond (magh.) = Ioan Sigismund (rom.)= John Sigismund (engl.) = Johann Sigismund (germ.). Deci nu este greșeală să folosești aceste denumiri e un standard folosit de istoriografi, chiar se consideră a fi varianta corectă. În cazul altor categorii de oameni regula asta nu se aplică, însă din punctul de vedere al ordinii numelui corect ar fi ca presa română să folosească ordinea ”română” ca să se poată face distincția dintre nume și prenume corect. Mai ales în cazul lui Hunor Kelemen e interesant, deoarece atât Kelemen cât și Hunor sunt de fapt prenume:). Când presa vorbește despre Hunor, parcă ar tutui pe om:).”

  Tu esti chiar atat de sigur ca numele care apare in documentul originar (primordial) nu are forma latina, ci are forma maghiara?. Nu stiu cum il numiti voi pe Pavel Chinezu, stiu ca unii au destule argumente a-l considera de origine romana (vezi de exemplu Dragan Ioan, Nobilimea romana, 2000), dar nu cumva in documentul primordial apare cu numele de Paolo ?. Nu cumva in loc de Istvan, cum il folositi voi, in documentul latinesc este Stefanus ? Sau in loc de Janos apare Johannes? Sau in loc de Miklos apare Nicolaus? Sau in loc de Peter apare Petrus? Sau in loc de Gyorgy apare Georginus?

  2. Despre colonizare.
  Ai afirmat:”De colonizati in Ardeal: sociologii spun ca intre 600-800 mii de “regateni” au trecut Carpatii. Aia mai tari de cap spun 1,5milioane. ca nustiu cate sute de mii.”

  Nu stiu la ce perioada de referi,, dar sunt curios sa aflu, dupa estimarile vostre, cam cati unguri nascuti in Ungaria de astazi, s-au stabilit in Transilvania in perioada, sa spunem 1850 – 1918? Cred ca aveti si asemenea estimari, ca doar pentru ardeleni nu or fi prost numai ce vine din Vechiul Regat si tot ce vine din Ungaria este foarte bun.
  Daca mi-aduc bine aminte, in recensamntul din anul 1910, dar si in cel romanesc din anul 1930, se mentioneaza numarul persoanelor stabilite in zona respectiva si care nu s-au nascut acolo. Si tot daca mi-aduc bine aminte,in Bihor si Satu Mare au fost destui locuitori stabiliti acolo si care s-au nascut in Ungaria de astazi (nu vreau totusi sa gresesc, dar am ramas in minte cu procentul de 20%).
  Si chiar in Ciuc, Odorhei, Trei Scaune, citeam pe undeva ca au fost vreo 5 -10% din populatie in anul 1910, persoane nascute in Ungaria de astazi. (In anul 1930 de exemplu, in Gheorgheni, care numara vreo zece mii de locuitori, aproximativ 5% din populatie a fost nascuta in Ungaria de astazi)..
  Dar spune-mi si mie, ca sunt curios din fire, o mosie cumparata de Statul roman in judetele Mures, Covasna si Harghita si pe care sa o imparta apoi la romanii adusi din Basarabia, Moldova, Oltenia, etc.? Ca asa facea colonizarea Statul maghiar si asa inteleg eu colonizare..Statul maghiar cumpara mosii prin Hunedoara,Banat sau pe Campie, in general in zone romanesti sau sarbesti, apoi le mpartea la ungurii adusi din nu mai stiu ce colt de Ungarie sau din afara Ungariei. Sau impartea domeniile Statului la unguriia dusi din alte parti,, presa romaneasca dinaintea anului 1918 fiind plina de asemenea exemple..
  Dar dupa estimarile voastre, ca tot vad ca sunteti documentati in privinta emigrarilor, cam cati romani ardeleni s-au stabilit in Vechiul Regat sa spunem inaintea anului 1918, apoi in perioada interbelica si in perioada comunismului?

  Dupa anul 1918, daca functionarimea Transilvaniei era aproape in totalitate maghiara si care a refuzat in marea ei majoritate sa depuna juramntul pentru noul stat, ce putea sa faca Statul roman?! Trebuia sa-i inlocuiasca cu cineva sia rdeleni scoliti nu prea erau…
  La caile ferate erau angajati aproape in totalitate maghiari si Statul roman a avut destule probleme cu acesti angajati in timpul razboiului cu Ungaria din anul 1919,,In astfel de conditii, nu putea lasa caile ferate pe mana maghiarimii. si mai trebuiau angajati si romani
  Ofiterimea era de alta nationalitate decat romana si in general, in toate statele, se foloseau ofiteri care nu erau nascuti in locurile unde-si desfasurau serviciul, Prin urmare, in timpul Imperiului intalnim ofiteri romani pe la Budapesta, Viena, Praga si prin Ardeal ofiteri veniti din alte parti. Daca aceasta era cutuma vremii, ce era sa faca Statul roman?
  Profesori romani ardeleni pentru liceele nou infiintate nu existau si atunci ce sa faca Statul roman? Sa ramana aproape fara invatamant secundar, cum au fost romanii in Ungaria?
  Daca aveti estimari, sunt curios sa aflu cam cati unguri din Ungaria in perioada 1940 – 1944 s-au stabilit in Ardealul de Nord ? Poate imi spui ca au fost cei care dupa anul 1918 au plecat in Ungaria, dar in astfel de conditii, cam cati din romanii veniti din Vechiul Regat in Transilvania in perioada interbelica, sunt dintre acei nascuti in Transilvania si plecati in Vechiul Regat?
  Pe vremea lui Ceausescu intradevar era obiceiul ca absolventii de universitati sa fie imprastiati prin toate colturile tarii, dar ma abtin sa vorbesc pe aceasta tema, pentru ca inca nu am vazut un studiu documentat.
  In concluzie, astept cu nerabdare sa-mi spui de mosii cumparatate de Statul roman pe Valea Nirajului,,apoi in Harghita si Covasna, ca acolo a fost maghiarimea cea mai densa si apoi impartite unor romani adusi din Oltenia, Basarabia, etc. ?,

  3. Despre romanizarea numelor maghiarilor.
  In ce perioada Statul roman a romanizat toate numele de maghiari?
  Ca eu aveam colegi maghiari de clasa prin aniii 60 – 70 si in catalog apareau cu numele corect scris ungureste. in liceu la fel. Aveam unul Lukacs si nu era inscris Lucaci sau Lucaciu. Prin urmare, daca Statul roman romaniza toate numele maghiare, eu acum 40 – 50 ani nu mai intalneam nume maghiare scrise prin documentele oficiale scolare.
  M-am intalnit astazi cu un prieten maghiar de aproape 80 ani si l-am intrebat daca numele lui din buletin, certificat de nastere, etc.,,este scris corect si nu este romanizat, iar el mi-a spus ca este scris in conformitate cu toata ortografia maghiara. La fel si numele fratilor lui si dupa parerea lui, este o prostie sa afirmi ca numele maghiare au fost romanizate.
  Dupa parerea mea o fi fost si exceptii, am vazut si pe Duna Tv niste exemple in acest sens, dar nu cred ca toti ungurii care-i chema Kovacs, in anul 1990 de exemplu, erau in documentele oficiale (buletin, certificat de nastere) inscrisi Covaci. Sau toti ungurii care-i chema Miklos erau inscrisi in documentele oficiale Nicolae. Sau toti unguri care-i chema Peter erau inscrisi Petru in documentele oficiale..
  Prin urmare, matricole de botezati, cununati, morti ale primariilor exista si sa vedem acolo, la documentele oficiale, cat de mare a fost romanizarea numelor maghiarilor in perioada 1918 – 1990.
  Ca din ce documente oficiale am vazut din zona Muntilor Apuseni, maghiarizarea numelor de catre autoritati ila sfarsitul secolului al XIX – lea si inceputul secolului urmator, a fost totala.
  Aceste nume de romani, probabil in perioada interbelica sau comunista au fost romanizate, dar au fost numele maghiarizate ale unor romani. Cunosc mai multe cazuri din Sohodol, judetul Alba, cand dupa instaurarea comunismului au fost nevoiti sa-si schimbe buletinul si s-au trezit atunci acesti oameni ca primaria, pe baza documentelor ramase de pe vremea Ungariei, le-au scris numele maghiar. A fost si ceva scandal pe aceasta tema.

  I

  • Tirimineanu:
   1. Am probleme cu Doja si cu Chinezu. Nu cu Paul si Gheorghe.

   2. Daca 20% din maghiarii ardeleni ar fi fost colonizati, ar insemna cca 300mii. Nu prea cred in cei 20%, probabil a fost mult mai putin in Ardeal. Cum ti-am spus: de la 1918 pina in 1989 putem vorbi de un influx de cca 6-700mii de „regateni”. Iar statul roman a dat pamint mult mai mare pentru colonisti la 1926, si a alocat spor de salar pentru zonele culturale….

   3. Am vorbit de prenumele scris pina prin anii 60 exclusiv in varianta romana, nu exista exceptie. Iar pt a primi un job de administratie nu strica daca erai Sabau, Silaghi, Covaci samd. Eu nu am nici o ruda batrina a carui prenume sa se fi scris in maghiara.

   • Uite magnitudinea de colonizari, intre 1899-1903 1400 de gospodarii au fost alocate pentru familii maghiare. Sa luam 10 persoane/familie (exagerare) = 14000 in 5 ani / mai puzin de 3000 persoane anual.
    Semnificativ???
    http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=40

    Si poate citeva din aceste familii au fost germane, slovace (cum altfel o fi ajuns slovaci in Banat?), croate samd. Au adus multi muncitori germani in judetul Hunedoara, dar si polonezi (vezi si mica colonie poloneza din Hunedoara).

  • Datele recensamintului din 1930 spun ca 3,1% din populatia Ardealului s-a nascut in afara tarii.
   Intre 1945-77 630 de mii de romani „regateni” au venit in Ardeal si 290mii ardeleni au plecat in „regat”. Stim bine ca ritmul nu s-a incetinit intre1977-1989…
   Summa-summarum: intre 1945-1992 numarul regatenilor stabiliti in Ardeal a fost de 800-900 de mii, spune Varga Arpad pe care nu-l poti face sovin si extremist.
   http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/varos.htm

 29. Lorand, aceste populatii „migratoare” cu o cultura rudimentara, (nu gasesc alt termen), sant asimilate mai usor in cadrul unei populatii „sedentare”, cu o cultura si o economie stabila. Triburile maghiare, venite in urma altor populati germanice si slave, deja sedentarizate, erau de mult vanturate si asimilate in cadrul lor si a romanilor, dar prin trecerea oportuna la crestinism, apoi occidentalizarea lor din ce in ce mai accentuata, sub paguboasa casa regala Angeviva, germanismul si catolicismul, care pe care l-au servit in expansiune spre rasarit, ia salvat de la asta. Dar ca orice imperiu, ce se intinde „mai mult decat il tine plapuma”, ca si imperiul otoman de altfel, (cu turcii si tatarii lui colonizati pana in Dobrogea, ce ii tot plangea unul pe aici), vine un moment al „platii” acestor expansiuni si ocupatii, de teritorii cu alta populatie deja stabila” Aceste populatii nu pot fi asimilate de acesti imperiali, iar „colonistii” lor de la marginea imperiului, favorizati si umflati artificial, ajung la”realitate”. Realitatea este ca ajung, izolati si fara drepturi preferentiale, in mijlocul populatiilor ocupate. Unii insa. par a nu se” trezii la noua realitate”, se cred inca in defunctul imperiu, tipand si plangand dupa niste drepturi inexistente acum, opunandu-se cursului firesc al „evolutiei si istoriei” respectivei populatii si teritoriu. Am incercat sa prezint „realitatea din teren”, cat mai elegant si fara epitete, Lorand

  • Realitatea este Sandu Cristian, ca aceste drepturi sint atit de existente ca ele sint legi romanesti, fiind ratificate de Romania (Carta limbilor regionale si minoritare) Adica eu cer aplicarea unor legi romanesti: folosirea limbii, inscriptionare bilingva la Cluj de ex samd. Si denunt faradelegire politieniesti si altor autoritati.

 30. Olorand.
  1. Despre colonizarile facute de Statul maghiar in zonele cu populatie majoritara romaneasca.
  Recunosc ca nu am vazut un studiu care sa cuprinda intreaga perioada pana in anul 1918, insa daca Statul maghiar a infiintat acest oficiu de colonizari, cred ca nu l-a infiintat chiar degeaba.
  Am vazut intradevar ce s-a scris in unele ziare romanesti a timpului respectiv despre unele colonizari, despre declaratiile unor demnitari maghiare in acest sens, dar, repet, o lucrare documentata despre acest oficiu nu am vazut.,Prin urmare, cati de multi au fost colonizati, in ce locuri si alte amanunte cu privire la fiecare colonizare pana in anul 1918 nu pot sa spun.
  Pe Internet se afla in traducerea lui Ioan Coja, un fragment dintr-o lucrare a lui EMKE din anul 1911, numarul jubiliar, in care vorbeste despre aceste colonizari.Trebuie sa tinem cont ca este din anul 1911, datele probabil sunt din anul 1910, apoi nu numai colonizarile au facut parte din cea ce se numeste actiunea de maghiarizare a nemaghiarilor dusa de Statul maghiar.

  „Odată cu înfiinţarea societăţii „Emke” s-a pornit un curent pentru colonizări. La 12 mai 1886 s-a înfiinţat „Secţia colonizării secuilor” a societăţii „Emke”, sub preşedinţia contelui Banffy Bela şi a deputatului Horvath Gyula. Statul, în această privinţă a şi stabilit principiul colonizării, desemnând ca teren al acţiunei mijlocul Ardealului, Câmpia, părţile mărginaşe Secuimei şi împrejurimile de-a lungul rîurilor spre ţara mamă. Statul a realizat colonizări în 21 de locuri, lucru pe care îl consemnăm cu satisfacţie. Opt colonizări au avut loc în Ardeal, iar 13 în Caraş-Severin în Banat. În judeţul Cojocna colonizarea din Sărmaşul Mare (1894), din Cara (1903), de asemenea colonizările din judeţul Turda (Ludoş, Drighin, anul 1903) precum şi cea din Viţa (judeţul Solnoc-Dobâca) au întărit Câmpia Ardealului. (…) „Ereklye Muzeum” a făcut mult pentru acţiunea lui „Emke” de a coloniza comunele Terihaş, Nimigea şi Baia Mare. Am desemnat guvernului ca locuri potrivite pentru colonizare comunele Feldioara, Armeni, Pişchi şi Pociovalişte”. (p. 390)”

  2.Cred ca este gresit sa vorbesti numai despre regatenii care s-au stabilit in Transilvania, fara sa mai amintesti si de transilvanenii care s-au stabilit in Vechiul Regat, de ungurii care s-au stabilit in Transilvania inainte de anul 1918 si alte aspecte ale problemei (inclusiv ce a facut Oficiul de colonizari a Statului maghiar)..
  Din cate vad prin presa maghiara care este tradusa in romaneste, este la moda sa se vorbeasca despre „colonizarea” Ardealului cu regateni si cam,atat se scrie. Probabil se scrie ca este placut unora, dar , repet,se uita deliberat si alte aspecte ale problemei..
  Pe de alta parte, nu am vazut nici un studiu documentat despre numarul celor nascuti in Ungaria sau din alte parti si stabiliti in Transilvania inainte de anul 1918, cum n-am vazut nici cele referitoare la romanii din alte parti stabiliti in Trasilvania dupa anul 1918. Prin urmare, pana nu vad asemenea studiu si sa vad pe ce se bazeaza, nu ma pot pronunta referitor la cifrele vehiculate de tine.
  Pe de alta parte, vremurile au fost schimbatoare, in toate tarile europene, una a fost mobilitatea populatiei in anul 1910 sau 1880, alta in 1930, alta in 1950 si alta in 1970.,Se mai adauga si industrializarea comunista si cred ca in toate statele comuniste, in functie de complexele industriale existente sau nou construite, au fost asemenea migrari de populatii (vezi si rusii din Donetk ).
  In concluzie, migrarea populatiei spre zonele mai industrializare sau bogate nu a fost singulara in Romania si sunt convins ca migrarea populatiei in interiorul Romaniei in perioada 1918 – 1990, pe considerentele aratate mai sus, a fost mai mare decat in perioada 1867 – 1918 din Ungaria..

  M-am uitat pe datele recesamantului din anul 2002, dar din aproximativ 3.700.000 persoane care nu s-au nascut in judetul unde domiciliaza, 800.000 domicliau in Bucuresti, prin urmare aproximativ 22%. din total.
  Judete cu mai multe persoane nascute in alt judet, dar sub 200.000 persoane au fost Hunedoara, Brasov, Constanta, Timis,
  Judetele Mures, Covasna si Harghita sunt in limtele normalului pe tara, nu ies cu nimic in evidenta. Trebuie subliniat insa si faptul ca prin alt judet, se intelege orice judet din tara, prin urmare in judetul Mures pot sa fie de exemplu, si persoane nascute in Harghita si Covasna.
  Prin urmare, avand in vedere Bucurestiul, daca adunam numarul persoanelor nascute in alte judete, conform recesamantului din anul 2002 mai multe sunt in Vechiul Regat decat in Transilvania. Acestea sunt datele date de recesamantul din anul 2002.

  • Tirimineanu:
   1. despre colonizarile maghiare ti-am dat date exacte din 4 ani: 1400 de gospodarii au fost colonizate. Date de la acest oficiu.
   La recensamintul din 1930 in Ardeal 3,1% s-a gasit ca nascut in strainatate, sa fi fost toti colonisti (dubii), sa fi fost toti maghiari (sau si germani, polonezi,..), da tot 3,1% sint cei numarati de recenzori romani!
   Din cite stiu Comisia Natiunilor a dat dreptate celor 18o (!) de colonisti banateni a caror paminturi au fost confiscate in 1926.
   Adica numarul colonizatilor a fost de o ordine mai mica decit cea a colonizatilor „regateni” dupa 1918.

   2. Varga Arpad are acces la datele detailate statistice ale recensamintului, nu numai ce este publicat pe internet (din alt judet, are si tabele exacte din „regat”). Calculeaza foarte amanuntit aceasta cifra de 8-900mii de oameni si aminteste cu rezerve mari cifrele de 1,5milioane mentionate de uni.
   Iar migrarea spre „regat” a fost mult mai mica, cca 275mii in perioada 1945-1977… Suma mult mai mica decit influxul…

   Adica era un influx controlat, colonistii primeau apartament la bloc (Calan oras nou de exemplu in judetul Hunedoara), deci trebuia coordonat la fel.

   3. Crede-ma, nu ai putea scoate o suma cit de cit significanta cu cei fugiti in „regat” inainte de 1918. Poate sint mai multi cei care au emigrat in America, da nu cred ca ar depasi cu mult pe emigrantii maghiari…

   Si te rog, sa nu cautam adevaruri in lucrarile oamenilor ca Coja. Nici eu nu vin cu 1,5-2 milioane spuse de aia mai nationalisti de ai mei, ci iti arat un statistician serios…

 31. Lorand, e bine ca am ajuns totusi la un numitor comun, asimilarea diferitelor populatii si triburi migtatoare in cadrul poporului roman, s-a produs ca urmare a unui proces firesc, corespunzator llegii naturale a evolutiei. Repet, aceste populatii, au migrat din Asia, stabilindu-se in mijlocul populatiei bastinasa, trecand (si aducandu-si contributia) la cultura si poporul roman. De ce crezi tu si altii , ca puteti oprii, pe etnicii maghiari ,( proveniti din populatii diverse si maghiarizati „fortat”) stabiliti tot prin colonizare in mijlocul romanilor, sa treaca la romanism si sa intareasca acest popor si ” de ce e rau „, cand acesta era mersul firesc al evolutiei, intrerupt de o maghiarizarea fortata. Iar chestia cu, „abuzurile politienesti si admionistrative”, suna ciudat intr-o tara democrata si atat de toleranta, ca Romania. Oricum succes in ce faci, dar nu poate oprii cineva, un proces evolutiv, supus legilor Naturii, (preferam Dumnezeu, dar de acum inainte, voi folosii cuvantul surogat Natura, pentru a nu ofensa sensibilitatea atee). Si apropos, ma uitam mai inainte pe un documentar despre Kurzi,, avand ca subiect , lupta lor pentru infiintarea unui Stat propriu. Sunt sigur ca-l vor obtine in timp, sunt un popor format normal, natural in timp, sedentar si solid, e adevarat, cu o pozitie geografica imposibila si o credinta la fel (pentru zona) si oricat de versatili, au fost turcii, mergand pe cartea Atlantica si nu pe cea Euroasiatica, nu se vor putea opune legilor evolutiei Naturale. Asta si pentru „managrement” ce plange de grija trecerii la romanism, a altor colonisti imperiali..

  • Abuzuri politienesti si administrative „intr-o tara democratica si atat de toleranta”:
   – politia amendeaza abuziv doamna care impartea etichete bilingve la Tg Mures
   – 13 ani de sabotare a legii la Cluj in privinta inscriptiilor bilingve
   – 11 ani de sabotare a legii la o scoala MiXTA din Tg Mures privind inscriptiile
   – Romania saboteaza de 2 ani raspunsul cerut de Consiliul Europei pe tema aplicarii Cartei limbilor regionale si minoritare
   – comisia anti-rasism al Consiliului Europei condamna atacul prefectilor asupra steagurilor secuiesti, cind in alte judete e liber la steaguri.
   – procurorul Gheorgheni declara ca nu exista cadru legal pentru interzicerea lecturilor lui Nyiro, adica chestionarea organizatorilor a fost un abuz
   – e atit de toleranta Romania incit a fixat cel mai inalt prag din Europa pentru bilingvism
   – e atit de toleranta incit ii e frica ca dracul de tamiie ca UE sa nu dea alte hotariri in privinta drepturilor minoritare. Daca ar fi model, nu ar trebui sa se teme de nimic.
   Si as mai putea aduce cazuri…

   Tara democratica si atat de toleranta: LOL!

 32. Olorand.
  1..Ai scris: „Adica era un influx controlat, colonistii primeau apartament la bloc (Calan oras nou de exemplu in judetul Hunedoara), deci trebuia coordonat la fel.”
  Inteleg din ce mi-ai spus tu ca pe Ceausescu prin dezvoltarea mineritului in Valea jiului (partea ardeleana) nu l-a interesat sa asigure carbune pentru combinatele lui siderurgice, termocentrale, etc, ci numai sa colonizeze Valea jiului ardeleana cu romani adusi din Vechiul Regat.
  Si-o fi pus si el intrebarea, cum putem ca judetul Hunedoara (si implicit Ardealul) sa-l facem mai roman decat este ? Si a tras concluzia:. construimi termocentrale, combinate siderurgice, etc. si atunci in Valea jiului vor lucra peste 50.000 oameni adusi din Vechiul Regat. Nici un ardelean si mai les nici un ungur.
  Prin urmare, scopul lui suprem a fost sa colonizeze Valea jiului ardeleana cu romani din Muntenia si Moldova si nu sa se produca carbune mai mult..
  Si eu ma intreb de ce neaparat Valea jiului ardeleana sa produca carbune ?! Doar putea face exploatari de carbune in ialomita, braila si Vaslui.
  Si ma intreb si eu de ce le-au dat la acesti mineri apartamente la bloc?! Doar in nici un oras nu se construiau blocuri si in nici un oras nu se dadeau la muncitorime apartamente la bloc.
  Si apoi s-a ma gandit Ceausescu cum putem sa facem brasovul mai roman decat este. Pai spunem ca vrem sa producem tractoare pentru dezvoltarea agriculturii, camioane, etc., dezvoltam fabricile existente sau construim ceva nou, si avem astfel nevoie de forta de munca. Interzicem sa se angajeze cineva din Ardeal si mai ales vreun ungur si aducem muncitori numai din Moldova. Si astfel reusim sa colonizam Ardealul.
  Mai construim un combinat chimic la Fagaras, angajam numai molodoveni si astfel din nou am colonizat Ardealul.
  Iar daca se angajeaza moldoveni sau olteni in Valea Jiului sau in judetul Brasov sau la nu stiu ce expoatare miniera sau intreprindere din Ardeal, ungurii din Covasna, Harghita, de pe Valea Nirajului, sau Satu – Mare nu vor mai fi unguri.

  In concluzie, treaba asta cu „colonizarea” Ardealului”, scopul suprem al PCR, si pentru asta a facut industrializarea socialista Romaniei, mi se pare o treaba pur propangandistiica maghiara.

  2. Vezi ce se spune si la recensamantul din anul 1910 despre cei nascuti in afara Transivaniei si mai ales in judetele Bihor si Satu – Mare.
  Apoi ar trebui sa vedem daca Romania comunista este singulara in privinta „colonizarii” Ardealului. Nu cumva industrializarea socialista a dus la asemena migrari si in Polonia, ca si acolo a fost minerit si in URSS si in Iugoslavia si in Cehoslovacia, etc.. Parerea mea, din datele care le detin, Romania nu a fost ceva singular in privinta „colonizarii”.
  „Pe de alta parte, vremurile au fost schimbatoare, in toate tarile europene, una a fost mobilitatea populatiei in anul 1910 sau 1880, alta in 1930, alta in 1950 si alta in 1970.,Se mai adauga si industrializarea comunista si cred ca in toate statele comuniste, in functie de complexele industriale existente sau nou construite, au fost asemenea migrari de populatii (vezi si rusii din Donetk ).
  In concluzie, migrarea populatiei spre zonele mai industrializare sau bogate nu a fost singulara in Romania si sunt convins ca migrarea populatiei in interiorul Romaniei in perioada 1918 – 1990, pe considerentele aratate mai sus, a fost mai mare decat in perioada 1867 – 1918 din Ungaria.” (m-am citat pe mine).

  3. Pentru ca perioada interbelica este mai apropiata. de ce a fost inainte de anul 1918, te-am rugat sa-mi dai si mie date despre vreo mosie cumparata de Statul roman pe Valea Nirajului, in Harghita, Covasna, ca acolo a fost maghiarimea mai numeroasa si in care sa aseze romani din Oltenia, Basarabia, etc.
  Si am spus ca astfel inteleg eu ca s-a facut o actiune de colonizare, nu ca pentru exploatarea minereului necesar industrializarii au venit mineri din toate partile Imperiului pe timpul Mariei Tereza sau a Romaniei. sau ca ofiterii erau aproape dintotdeauna din alte locuri decat cele natale sau ca la nu mai stiu eu ce institutii de invatamant au fost angajati profesori din toate partile Imperiului sau a Romaniei.

  4. Nu ma intereseaza cine este Coja, m-a interesat ce scrie in traducerea respectiva. Omul daca a inventat ceva, se poate foarte usor verifica. Prin urmare si daca autorul traducerii era Hitler, Horthy, Tokes, Mao sau Stalin, ma interesa numai subiectul din traducerea respectiva si nu autorul traducerii.

  Si ma opresc aici, cred ca nu o sa mai am timp de alte „eseuri”.

  • Tirimineanu:
   1. In mai fiecare oras din Transilvania putem arata blocurile sau cartierele colonistilor. Calanul nou era numai un exemplu de oras construit separat, dar poti vedea astfel de concentrari si in alte zone. Nu cred sa fi fost in afara de Bucuresti un influx similar (spre Muntenia sau spre Moldova).
   Nu am spus ca singurul motiv era cel etnic, dar a nega factorul etnic, este o musamalizare.

   2. Ti-am mai spus: in legea agrara este clar specificat „Pământurile expropriate se vor parcela în … loturi întregi până la 7 jugăre cad. după calitatea pământului şi loturi de colonizare până la 16 jugăre cad”. Adica colonizatii in Ardeal primesc 2,3 ori mai mult pamint ca localnicii!
   Adica nu, statul roman nu a alocat pamint pentru colonizati. MInciuna crunta maghiara.
   Sporul salarial de 50% si cele 10 ha de pamint alocate in zonele culturale e tot o minciuna maghiara. De ce se numeau aceste zone culturale? Ghici care erau ele? Si oare dascalilor maghiari nu le-a fost refuzata cererea pentru sporul salarial? Sigur ca nu, doar minciuna maghiara.
   Nu statul roman nu a colonizat si nu a alocat bani/pamint colonistilor. Minciuna maghiara.

   3. Si poate ca si in alte tari au fost colonizari, cum probabil si in timpul colonizarilor din Dobrogrea au fost si altele. Eu am spus ca SI statul roman a facut colonizari si chiar mai mari cit a facut Ungaria.. Stim bine ca in Dobrogea asta a schimbat radical ponderea etnica, iar in Ardeal orasele erau tinta, ca astea aveau o populatie semnificativa maghiara.
   Ciudat: populatia oraselor „regatene” creste de 3,3 ori, iar cellor ardelene de 4 ori intre 1945-1992. Si asta arata „atentia sporita” ce au avut orasele ardelene… Desigur, Ardealul a fost sub-industrializat si mai sarac ca „regat”-ul, adica trebuiau facute eforturi suplimentare. Desigur…

   Nu poti spala ca etnicul a fost un factor important in aducerea de 8-900 de romani din „regat” in orasele Ardelene…

 33. Lorand, eu nu sant un activist in domeniul diverselor drepturil civic, dar pentru oricine, e clar si normal, sa apara diferente si diversitati, in aplicarea si interpretara legislatiei Europene, de catre tarile tarile ce compun aceasta Uniune, caci fiecare are istoria, legislatia si traditia sa, iar legile, directivele si recomandarile se „armonizeaza” Lorand, la specificul locului. Romania are o legislatie, ce nu lezeaza drepturile nimanui, iar daca unii vor mai mult, pot lupta pentru ele, dar in cadrul legal al democratiei. Niciodata etnicii straini din defunctele „Regate si imperii” existente imprejurul Romaniei, nu au avut mai multe drepturi si libertati, ca in Statul Roman intre anii1918-1947 si 1989 si prezent, asa ca, las-o mai moale cu „rata asta”, ca macane degeaba.

  • Cum am spus, Romania a ratificat Carta limbilor regionale, adica e lege romaneasca, dupa ratificare si publicare in Monitorul Oficial nemaifiind loc de „armonizare”! Ca nu se aplica in mare masura, si se saboteaza de 2 ani sa raporteze aplicarea ei si a recomandarilor precedente ale Consiliului Europei, arata ceva.

   Si tot o lege romaneasca (215/2001, HG 1206/2001) a fost sabotata de 13 ani la Cluj, 11 ani la Tg Mures, si tot conform legilor romane (tribunal, procuror) a fost considerat abuz politienesc treaba cu etichetele bilingve si lectura Nyiro.

   Adica nu ca noi vrem mai mult, cred ca mai totalitatea maghiarilor ar fi ultra bucurosi daca ar fi aplicate legile romane, incl carta limbii regionale. Eu sigur as spune eureka, nu mai am alte cerinte.

 34. Olorand.
  1. „In mai fiecare oras din Transilvania putem arata blocurile sau cartierele colonistilor.”

  Daca tu sustii de exemplu, ca exploatarea carbunilor din Valea jiului, ca acolo au fost angajati cei mai multi oameni din afara Transilvaniei si construirea de blocuri pentru acesti oameni, Ceausescu a facut-o pentru a coloniza Ardealul cu romani asta este. Deci in viziunea ta nu mai trebuia sa construiasca nici un bloc pentru cei care lucrau la minele.de pe Valea Jiului ardeleana, ca daca construia insemna ca „coloniza” Ardealul cu romani. .Si bineinteles ca-l facea astfel pe ungurul din Targu – Secuies sau Carei sa nu se mai considere ungur.
  Stiu si acest lucru il stiu destul de bine, ca pe timpul lui Ceausecu la Cugir s-au construit blocuri pentru muncitorimea de la fabricile speciale de aici, indiferent de sex, religie, nationalitate, locul nasterii (si lucrau peste 20.000 oameni, din cate cunosc si destui nascuti in afara Ardealului), la Zlatna s-au construit blocuri pentru muncitorimea care lucra acoio (si daca nu venea Revolutia probabil devenea un mare centru industrial, probabil Ceausescu s-a gandit ca trebuie colonizati Muntii Apuseni cu romani), la Ocna Mures la fel, la Alba Iulia la fel. Erau si camine ale unor intreprinderi, dar habar nu am avut ca au fost blocuri pentru „colonisti”, adica cei care nu erau ardeleni si blocuri pentru ardeleni. Sau a construit numai blocuri pentru colonisti, ca ei trebuia sa ‘colonizeze” Ardealul si celor din Ardeal, indiferent de la ce distanta, le era interzis sa primeasca un apartament.

  2. „Nu am spus ca singurul motiv era cel etnic, dar a nega factorul etnic, este o musamalizare.”

  Pai Ceausescu a investit ca prostul o gramada de bani pentru construirea de fel de intreprinderi prin Muntii Apusen sau prin alte zone locuite in majoritati covarsitoare de romani. Unde este factorul etnic?
  Ma intreb, daca factorul etnic conta atat de mult si opera de industrializare a tarii sau „de dezvoltare armonioasa a tuturor regiunilor tarii” era numai o poveste de adormit copiii, de ce a mai construit intreprinderi prin Moldova , Oltenia sau Muntenia ? Construia numai intreprinderi in Covasna, Harghita si pe Valea Nirajului, nu se putea asigura pentru acestea forta de munca numai din zona si atunci veneau oameni sa se angajeze di toate regiunile tarii si schimba si componenta etnica a regiunii.
  Nu stiu daca ungurii din zona deveneau astfel mai putini unguri, sau ungurii din localitatile majoritati unguresti sunt mai unguri decat cei care sunt minoritari, dar cred ca Ceausescu nu si-a propus ca prin aceasta industrializare sa „colonizeze” Ardealul cu romani. Adica romanii ardeleni nu erau tot romani si trebuau schimbati cu alti romani. El chiar credea ca trebuie dezvoltate armonios toate regiunile tarii.

  3.Termenul de „colonizare a Ardealului”, repet a Ardealului (nu a Miercurei Ciuc, Ghergheniului, etc) cum apare in presa maghiara, mi-am exprimat parerea ca tine numai de propaganda ungureasca.
  Prin coloni, din cate cunosc, se inteleg grupuri de oameni de alta nationalitate, repet de alta nationalitate, care sunt asezati in alte zone cu populatie in care majoritatea populatiei este de alta nationalitate. Adica Ceausescu a tras concluzia ca in Valea Jiului sau zona Brasov – Fagaras,sunt majoritari oameni de alta nationalitate ca romanii si atunci a ttrebuia acolo sa aduca romani. Iar la nivelul Ardealului, cum exista in formularea resoectiva, am mari dubii ca ar fi fost o alta etnie majoritara in afara de romani. Atuncea de unde „colonizarea Ardealului” ? Adica „colonizarea Ardealui” majoritar romanesc cu romani.

  4. Ca Legea agrara din anul 1921 foloseste si termenul de coloni sunt de acord cu tine. Vezi numai ca acolo scrie si cine este prioritar sa fie considerat colon si incepe, daca nu ma insel, cu persoana din acelasi judet.
  Dar cum vad ca se cam cunoaste pe unde Statul maghiar a asezat colonii sai, as vrea sa stiu si eu in ce localitati din Covasna , Harghita, Valea Nirajului, unde maghiarimea a fost cea mai densa, Statul roman a adus grupuri de romani din alte parti, repet din alte parti, i-a asezat acolo si le-a dat cate 7 jugare de pamant.
  Ca unii din locuitorii dintr-un sat au primit pamant. pe teritoriul altui sat vecin, a fost, dar sa aud de exemplu, ca unui numar de 100 locuitori romani din numai stiu ce localitate din Muntii Apuseni sau din Oltenia, Statul roman le-a dat pamant prin locurile locuite majoritari de secui, n-am auzit.
  Se mai laudau si autoritatile romane, ca In Sandominic sau in Aita Seaca sau in Roteni sau in Ditrau am asezat 100 sau 50 familii de moti sau olteni sau moldoveni, dar n-am vazut asa ceva.

  5. „Ciudat: populatia oraselor “regatene” creste de 3,3 ori, iar cellor ardelene de 4 ori intre 1945-1992. Si asta arata “atentia sporita” ce au avut orasele ardelene… Desigur, Ardealul a fost sub-industrializat si mai sarac ca “regat”-ul, adica trebuiau facute eforturi suplimentare. Desigur”

  Din cate mi-aduc aminte, pe vremea respectiva Ceausescu era acuzat de unii ardeleni pe la colturi, ca fiind oltean face prea multe investitii prin Muntenia, Oltenia si uita Ardealul.…
  Probabil s-au facut mai multe pe acolo, ca daca ma uit pe harta, canalele Dunare – Marea Negra, Bucuresti – Giurgiu, localitatile Cernavoda, Galati, Calarasi, etc., sunt pe acolo. Prin urmare, nu prea cred ca in orasele din Ardeal s-au facut mai multe investitii decat in Muntenia.
  Si nici nu prea cred ca Ceausescu a urmarit numai dezvoltarea orasele mari din Ardeal, unde erau multi maghiari. O fi fost multi maghiari si in Alba iulia, unde de la vreo 15.000 locuitori prin anul 1950 a ajuns la vreo 60.000 in anul 1990 ?! O fi fost oras mare? Sau Zlatna sau Cugirul sau Tohanul sau Victoria?!

  6.”Si oare dascalilor maghiari nu le-a fost refuzata cererea pentru sporul salarial? Sigur ca nu, doar minciuna maghiara.”

  Dascalii de nationalitate maghiara de la scolile de stat nu au avut aceleasi facilitati ca si dacalii romani de la scoalile de stat?!!
  Scolile de stat nu cumva erau ale Statului si in perioada interbelica si inainte de anul 1918, iar scolile confesionale nu cumva erau ale Bisericilor si inainte si dupa anul 1918?! Statul maghair acorda acelasi sprijin si pentru scoliel de Stat, care erau ale lui si pentru scolile confesionale, care erau ale altora?!!

  • Cum ti-am spus: s-au adus 8-900mii de romani regateni doar intre 1945-1989 muuuult mai mult decit colonizarile maghiare.
   1. Orasele ardelene au crescut de 4 ori iar cele regatene de 3,3 ori. Ponderea etnica a Clujului, Tg Mures,;Satu-Mare, Oradea, Zalau, samd nu-i interesa, era industrializare pura, nici vorba de etnic. Si nu- i interesa ca numarul romanilor sa creasca in Ardeal, nici vorba. Minciuna maghiara.

   2. Zonele culturale: Oare de ce s-au numit asa? Oare de ce au primit angajatii romani care au venit acolo spor de 50% si 10ha, iar dascalilor maghiari li s-a refuzat cererea? Da, numai dascalii si profesorii romani au beneficiat de zona culturala, degeaba nu crezi…

   3. Desigur, in 1921 colonistii erau din judetul limitrof si nu regateni? Sigur, s-au luat pe drum interjudetean mai multi decit au fost adusi din regat. Plauzibil, desigur, trebuia dat 16 jugare vs 7 localnicilor ca sa vina unul din judet sau regiune. Nu venea pentru 7jug din acelasi judet, desigur. Nu s-a hotarat 16 ca sa fie incitant pentru unul care ar fi capatat in Regat mult mai putin, desigur, tot minciuna maghiara.

 35. Olorand.
  Nu cred ca s-a facut vreo departajare intre dascalul roman de la scoala de stat si dascalul maghiar de la scoala de stat. Intre invatatorii de la scoala de stat si imvatatorii de la scoala confesionala s-a facut, cum
  de altfel a facut si Statul maghiar.
  Nu cred ca in Harghita, Covasna, Valea Nirajului in perioada interbelica, Statul roman a asezat grupuri de 100 – 200 de romani din Oltenia, Basarabia, Muntii Apuseni, etc., prin urmare prin modalitatea in care a facut-o Statul maghiar. (vezi si traducerea din EMKE).
  Termenul de coloni s-a introdus in Legea agrara din anul 1921, din ce imi aduc aminte, pentru a desemna pe cei care nu sunt din localitatea respectiva si au primit pamant in localitatea respectiva. scrie acolo ca prioritari suint cei din acela judet. Bunicii mei au primit ceva padure pe hotarul altui sat, biserica dintr-un sat vecin a primit pamant in satul meu, etc..
  Stiu ca in Harghita, Covasna, Valea Nirajului, Bisericile romanesti au avut mari probleme sa incadreze preoti si invatatori in timpul Imperiului si chiar dupa aceea, pentru ca nimeni nu dorea sa mearga acolo. Stiu ca au cerut in permanenta Statului roman ca acelor preoti si invatatori de acolo sa le fie acordate unele facilitati.
  Stiu ca si Appony a facut zona culturala la granita cu Romania, ordonand ca toate scolile romanesti sa fie statificate si sa se predea numai in limba maghiara. Stiu ca Statul roman nu a dat nici o reglementare in acest sens cu privire la scolile maghiare din zona.
  Sunt curios din ce an s-au instituit, facilitati deosebite pentru dascalii din judetele respective si daca cei vreo 100 de dascali de la scoala romaneasca au schimbat compozitia etnica a zonei. Ca plansete ca nu sunt ajutati au fost destule si in permanenta. Era pamantul dascalului, adica a persoanei X, devenea ea proprietar sau a scolii? Nu cumva daca se muta de acolo, pamantul ramanea a dascalului urmator (scolii)?
  Nu cred ca Ceausescu a investit in Ardeal numai in orasele unde exista o comunitate maghiara mai numeroasa si cred ca in Muntenia si Oltenia a facut mai mari iinvestitii decat in Ardeal. Ti-am spus ca in conformitate cu recesamantul din anul 2002, in Vechiul Regat sunt mai multi oameni nascuti in alt judet, decat in Ardeal.
  Si nu mai cred si alte lucruri, dar trebuie sa ma opresc aici.

  • Crezi, nu vrei sa crezi: aceasta departajare s-a facut, chiar si in administratie.

   La 3500/an Ungaria a dorit schimbarea ponderii etnice, la 18000/an statul roman nici nu s-a gindit la asta. Si pe drum probabil Ceasca s-a si mirat, „iete-te” ce efecte colaterale avem cu singurul nostru tel industrializarea. Desigur, nu i-a trecut prin minte Clujul, Satu Mare, Oradea, Tg Mures, Miercurea Ciuc, Sf Gheorghe (unde 35% din romani sint nascuti in alt judet! 35%!!!).

   Cum ti-am spus, Varga arata clar cei 8-900mii nascuti in regat, arata-mi o regiune care a avut un astfel de influx. N-o sa gasesti.

   • uite o analiza a colonizarilor maghiare:
    – a inceput in anii 1880 la presiunea civica de a „aduce acasa” secuii din Bucovina. Au adus linga Panciova cca 4000 de secui pe terenuri noi create pe timpul amenajarilor dunarene. Multe probleme din cauza legislatiei neclare.
    – in 1894 apare legea colonizarii (legea V).
    – legea spune ca primesc terenul contra cost, trebuia sa plateasca in rate lunare cu dobinda de 4%.
    – primeau si un credit de 400 de Ft pentru construirea casei
    – daca plateau ratele si dobinzile, terenul si casa erau intabulate pe numele lor cu povara intregului cost de platit inapoi
    – daca nu plateau timp de 2 ani, puteau fi dati afara in procedura juridica accelerata
    – multi dintre colonisti s-au intors dupa ce nu si-au gasit socoteala
    – rezultatul: in Ardeal in 16 ani s-au ocupat 451 de gospodarii cu cca 2800 de oameni in 7 colonii.

    Daca calculam pentru celelalte 7 colonii din Banat cam tot atiti colonisti, ajungem la 5600 de oameni colonizati in Ardeal si Banat.

    Adica un total de cca 10000 de oameni au fost colonizati (secuii Bucovineni + colonistii de la legea colonistilor)
    http://epa.oszk.hu/02100/02108/00011/pdf/EPA02108_Balkan_Fuzetek_2009_2_280-292.pdf

    Cca 10mii vs 8-900 de mii… Aproape doua ordine de marime diferenta.

 36. Lorand, nu stiu clar ce inseamna acest „eureka”, al tau, banuiesc ca „am ajuns”,(la capat adica), dar nu cred ca tu si „unii maghiari” din Romania, veti zice vreodata asta. Pentru mine e clar acum, ca acesti „unii”, vor cauta in permanenta tot felul de motive si pretexte, pentru mentinerea unei „agitatii spirituale” continue, in randul maghiarimii, prin inducerea falsei idei de nedreptate si sovinism romanesc, urmand apoi, bineinteles „autonomia etnica”, singura optiune ramasa „supravietuirii”, acestor sarmani oropsiti ai istoriei. Aceasta „operatie”, e coordonata de politicienii Budapestei cu sprijininul politicienilor maghiari din Romania, in scopuri oneros-electorale, facandu-se a nu intelege, ce rau fac in acest fel, maghiarilor simplii. Si daca ar fi numai asta, dar toti politicienii Budapestani, dau „la gioale”, pe unde pot, acasa si strainataturi Romaniei, asa ca orice roman de buna credinta, nu poate sa nu se intrebe, daca in spatele acestei campanii, nu se ascunde si „altceva” alte „obiective marete” ale Budapestei. Ti-am spus Lorand ca acum ceva timp, o unguroaica la Budapesta, mi-a tot explicat ca „Ungurii sunt niste Nelinistiti”, dar noi Romanii nu-i intelegem si nu avem nici o empatie pentru ei. Cauza acestei „nevroze colective ungare”, este limpede, „nedigerarea lectiilor istoriei”, iar cei ce nu invata nimic, risca sa le repete si de asta conversez . Caci am langa mine la birou, cativa baieti tineri, care efectiv „mor de ras”, cand vad ca incerc un „dialog pe teme etnice cu niste unguri”, toti explicandu-mi ca „tema asta se TRANSAZA doar cu tunul, la momentul oportun”, iar „siguranta si linistea”, cu care vorbesc si „uimirea” ce o afisaza ca nu pricep asta, chiar ma ingrijoreaza, la niste oameni asa tineri.. Eu nu cred asta, si de aceia dialogam noi aici..

  • Eu ti-am zis odata ca la capitolul invatamint sintem pe cale buna, cvasi-OK. La folosirea limbii as dori sa se aplice legea si sa dispara abuzurile politienesti. Si aici Romania are lipsuri mari, si se face ca ploua la toate nivelele (toata administratia romaneasca a contribuit la sabotarea timp de 13 ani a inscriptionarii bilingve la Cluj). Si tot guvernul saboteaza de 2 ani raspunsul de dat Comisiei Europene ca ar trebui sa admita ca nu a facut nimic intre timp pentru aplicarea cartii ratificate.

   Si am mai zis: autonomia e OK si ca tel, dar va ajuta doar o parte din maghiarii din Transilvania. Pentru ailalti (exemplu clujeni), folosirea limbii si scolile sint mai importante.

   Asta e pozitia mea de dintotdeauna. Ma crezi sau nu, e treaba ta.

 37. Tirimineanu -> Olorand.
  Am reusit numai acum sa ma uit pe ce a scris Varga E. Arpad, pe care tu l-ai amintit de mai multe ori. Prin urmare, as dori sa redau un scurt pasaj din acesta despre numarul “colonistilor” regateni din Transilvania si numarul “colonistilor” transilvaneni in Vechiul Regat, bineinteles ca el nu-si permite sa-i numeasca in felul acesta. (Varga E. Arpad, Sporul natural al populatiei maghiare din Transilvania 1956 – 1992)

  “Punerea în mişcare în proporţii de masă a populaţiei, fenomen care însoţeşte modernizarea socialistă, se ştie că a avut ca rezultat un aflux masiv din “Regat” în Transilvania, mai ales în regiunile sudice ale acesteia. Pe de altă parte însă, se ştie mai puţin că, în urma migrărilor de populaţie între diferite zone din ţară, un număr însemnat de transilvăneni au ajuns în afara arcului carpatic. Conform statisticilor privind locul de naştere, în 1966 trăiau în Transilvania 397 de mii de persoane, iar în 1977, 533 de mii sosite de dincolo de Carpaţi. Dar nici numărul celor din “Regat” şi care proveneau din Transilvania nu e mic: acesta a fost de 241 de mii în 1966, pentru ca în 1977 să ajungă la 290 de mii de persoane. Nu putem afirma că printre cei din “Regat” născuţi în Transilvania maghiarii erau reprezentaţi proporţional cu numărul lor în ţinuturile de baştină (după cum nu putem susţine nici contrariul). În orice caz – chiar dacă mulţi dintre ei au revenit acasă – trebuie să fi fost mai multe zeci de mii, cea mai mare parte răspîndiţi dincolo de Carpaţi (….)”

  Acestea sunt datele certe despre “colonistii” regateni care traiau in Transilvania in 1966 si 1977. Din alti ani nu sunt date si cifra de 800 – 900.000 sau 1,5 miloane mi se pare mai mult inventii (397 mii din 1966 nu se aduna cu 533 mii din 1977).
  Cei 535.000 regateni sunt cu certitudine mai putini decat 10% din populatia Trasilvaniei in anul 1977 si probabil un procent asemanator gasim si la recesamantul din anul 1910 referitor la numarul celor nascuti in afara Transilvaniei si stabiliti in aceasta. Un numar mare din acestia, din cate imi aduc aminte, au fost in Bihor si Satu – Mare, iar dupa anul 1918 multi din acestia au emigrat in Ungaria si nu au mai fost cuprinsi in cei 3,5%, de care spuneai tu, de la recesamantul din anul 1930. (Nu contest insa ca “modernizarea socialista”, cum spunea Varga, a dus probabil la cea mai mare migrare interna cunoscuta in ultimii 150 ani pe aceste meleaguri, probabil aceasta industrializare socialista fortata a dus la efecte asemanatoare si in alte state comuniste, Romania nefiind singulara).
  Prin urmare, daca ne tot place sa vorbim de “colonizarea Ardealului”, dupa cele scrise de Varga corect ar fi fost sa se spuna ca in anul 1977 un numar de 535.000 regateni sunt “colonisti” in Transilvania si 290.000 transilvaneni (romani, maghiari, etc) sunt “colonisti” dincolo de Carpati, iar cei care au venit din Regat au fost “mai ales în regiunile sudice” ale Transilvaniei (in zona Brasov – Fagaras si in judetul Hunedoara, conform recesamintelor oficiale niciodata nu a existat o populatie maghiara semnificativa).

  Scaderea numarului maghiarilor sau necresterea numarului lor in aceeasi masura ca a romanilor in timpul perioadei comuniste, Varga o leaga de mai multi factori, printre care si natalitate mai scazuta a maghiarilor, si emigrarea mai numeroasa a acestora in afara Romaniei (“Mult mai dramatică (decat aceste migrari dincolo de Carpati – n.n.) e însă pierderea suferită ca urmare a emigrării în proporţii de masă, fenomen constatabil mai ales în ultimii cinci ani”, el estimand ca intre 1956 – 1992 in jur de 150 – 200 mii de maghiari au parasit Romania),
  Prin urmare, inteleg din cele scrise de el, ca “colonizarea Ardealului” cu romani, a avut un efect destul de redus asupra scaderii sau cresterii numarului maghiarilor.

  2. Cum am mai spus, din anul 1977, din cate inteleg de la Varga nu mai sunt date certe (oficiale) despre cati regateni sunt Ardeal si cati transilvaneni sunt in Regat.
  In acelasi timp, cred ca din anul 1977 pana in anul 1989 sunt mult mai multe si mai mari investitii facute in Regat decat in Transivania.Dupa Flavius Mihalache, Alin Croitoru, Mediul rural romanesc, in perioada comunista cele mai mari cresteri a populatiei oraselor cu o populatie mai numeroasa, au fost la Baia Mare – 710%, Pitesti – 610%, Bacau – 590%, Constanta – 440%, Botosani – 430%, Galati – 400%, Brasov – 390%, Iasi – 350%, Craiova – 350%. Prin urmare, din 9 orase amintite mai sus cu cea mai mare crestere a populatiei, unul singur este din Transilvania (Nu stiu daca cresterea amintita de tine a populatiei oraselor ardelene fata de cele din Vechiul Regat este corecta, n-am avut imp sa verific,, dar am impresia ca daca finaliza si Canalul Bucuresti – Giurgiu si nu cadea comunismul, populatia oraselor din Vechiul Regat cu certitudine era mai mare ca a celor din Transilvania, daca nu o fi si fost).
  De asemenea, din ce am inteles din lucrarea respectiva si din altele,, migrarea cea mai semnificativa in marea majoritate a oraselor nu s-a facut din alte judete sau regiuni ale tarii, ci din mediul rural al judetului respectiv. Si mediul rural din apropierea fiecarui oras a fost la majoritarea oraselor din Transilvania cel romanesc.(O fi fost si abuzuri in stabilirea la orase, dar cum nu sunt date si nu cunosc aceste lucruri, cu toate ca sunt convins ca sunt destui romani care nu-i iubea pe unguri si viceversa, nu fac nici un fel de presupuneri )
  Asadar in timpul lui Ceausescu nu a fost numai o crestere a populatiei oraselor ardelene, si sunt convins ca el chiar credea in dezvoltarea armonioasa a tuturor regiunilor tarii si in repartitia judicioasa a turor fortelor de productie.
  industrializarea tarii, care presupune si migratii interne, o facea in Ardeal si daca nu era nici un ungur. Iar exploatarea carbunilor, pentru marile lui combinate siderurgice si termocentrale, nu o putea face decat in Valea Jiului, deci in Ardeal,ica acolo au fost cei mai multi “colonisti”..
  In acelasi timp, daca tot ne place sa vorbim de colonizarea Ardealului cu romani sau colonizarea oraselor ardelene cu romani, as vrea sa amintesc ca din datele publicate de Ioan Bolovan (…), Transilvania pana la primul razboi mondial, in anul 1850 au fost in orasele ardelene (Marele Principat al Ardealului) numai un procent de 36,4% maghiari (30,1% romani, 29,8 % germani), Apoi ponderea maghiarilor ajunge pana la anul 1910 la peste 60%. Ce s-a intamplat?! “Colonizarea oraselor” de catre maghiari?!!

  • ” Az elmúlt fél évszázadban Erdélybe költözött regátiak száma végül is – a születési hely statisztikái alapján, az időközben elhunytakat is figyelembe véve – összesen mintegy 800-900 ezerre tehető.” – in ultimii 50 de ani numarul regatenilor mutati in Ardeal se poate estima la 8-900 mii pe baza statisticilor locului de nastere si incluzind pe cei decedati intre timp (pina la 1992 -nm)”

  • Si de unde ia Bolovan aceste date cu 30% de romani in orasele Transilvane. Sa fim seriosi, uita-te la datele recensamintelor de pe adatbank.transindex.ro…

  • Intre 1966-77″: ” E két megyében (HR, CV -nm) szinte bizonyos, hogy ebben a periódusban a más megyékből érkezettek között a Kárpátokon túliak voltak többségben.” – in aceste doua judete ( hr, cv) dintre cei veniti din alte judete este aproape sigur ca regateni au fost majoritatea…

   Intre 1977-1992: ” Gyarapodásuk (regatiak – nm) csupán Beszterce-Naszód és Kovászna megyében gyorsult fel, ez utóbbi megye városaiban a Regátból érkezettek lélekszáma 9939-re, vagyis a duplájára emelkedett.” – cresterea numarului lor ( regatenilor – nm) se accelereaza numai in BN si CV, in orasele din CV numarul regatenilor a crescut la 9939, adica s-a dublat”

   10mii de regateni cind sint cca 25mii de romani in orasele din CV. Cum Intorsatura Buzaului a fost intotdeauna majoritar roman, probabil majoritatea acestor 10mii a fost colonizati in Sf Gheorghe si Covasna. Se si vede din cresterea ponderii romanilor aici..

 38. Olorand.
  Si Varga se putea lega de fel de supoziti privind „colonistii” de o parte si de alta, dar nu si-a permis.. A lucrat cu cea ce exista in recesamintele oficiale. Si subliniez ca nu si-a permis sa folosesca nici termenul de „colonist”..
  Apoi, daca tu spui de 800.000, ar insemna pastrand proportiile de la cele doua recesaminte, ca „colonistii” ardeleni au fost si ei vreo 500.000. Prin urmare, daca datele ar fi corecte,,ar trebui sa se spuna ca 800.000 de regateni au colonizat Ardealul si 500.000 ardeleni au colonizat Regatul. Tot Varga vorbeste in anul 1992 ca „mulţi dintre ei au revenit acasă”. Prin urmare, daca a fost „colonizare”,probabil a fost si o „descolonizare”. ( Cunosc si eu destule cazuri, cand unii regateni, dupa falimentul unor mari intreprinderi, au plecat spre locurile natale sau si-au gasit de lucru in Bucuresti).
  Vazand niste date din anul 2002 privind cei care nu s-au nascut in acelasi judet si industrializarea masiva care s-a facut, in sudul Carpatilor in ultimii, sa spunem 10 – 13 ani ai lui Ceausescu, Prin urmare dupa 1977, am anumite certitudini ca afluxul regatenilor spre Ardeal s-a micsorat destul de mult si probabil a fost mai mic ca afluxul ardelenilor spre Regat.
  Daca si timpul imi permite sa rasfoiesc publicatiile Institului National de Statistica si gasesc date cocrete despre subiectul in cauza, am sa incerc sa ti le trasmit. Cu scuzele de rigoare ca nu am timpul necesar in acest moment.

  ,

  • Tirimineanu:
   – 8-900mii este estimatia lui Varga, nu am inventat-o eu
   – si Varga foloseste termenii „telepítés”, „telepítési politika” = colonizare, politica de colonizare

   – intre 1977-1992 afluxul a crescut din analiza lui Varga, de exemplu trebuia sa compenseze si plecarea germanilor si a maghiarilor, cca 250-300mii. Vedem aceasta crestere de exemplu in judetul Covasna, anii 1977-1992 erau mai duri decit anii 66-77.

   – Varga spune ca dupa 1977-1992 apar clar fenomenenele care nu pot fi explicate de politica de industrializare, si au ca tinta orasele nord-ardelene. Si aduce exemplele Tg Mures, judetele HR si CV de exemplu, sau ca judetele Bihor/Cluj/CV/HR ajung in topul cresterii orasenilor…
   ” tudjuk, e késleltetett folyamat az észak-erdélyi városokat célba vevő egyre agresszívabb, gazdasági indítékokkal már nem magyarázható telepítési politikával párosult.” = stim ca acest proces intirziat (de crestere a afluxului – nm) a mers mina-n-mina cu politica de colonizare din ce in ce mai agresiva atintita asupra oraselor nord-ardelene si care nu mai putea fi explicat cu motive economice.

   – si da, a fost o mutare inapoi dupa 1989: Valea Jiului, Hunedoara, Calanul inchis si distrus, samd

 39. Lorand si „altii”, ce tot vi se pare ciudata si anormala, deplasarea si stabilirea romanilor in diverse zone ale tarii noastre, si chiar mai departe ? De ce credeti ca, deplasarea fireasca, din motive social-economice a romanilor „si” in Transilvania, numita de voi „colonizarea romanilor” si invers, are „ceva rau in ea” ? Caci dupa Marele Razboi, in toata Europa si implicit si in Romania Reintregita, a urmat Reconstructia, cu reorganizarea Administrativa si Teritoriala in noile frontiere, cu refacerea economiei distruse si jefuite de ocupanti, cu refacerea infrastructurii, refacerea si reconectarea Bisericii, invatamantului si culturii la noile teritorii, etc. iar asta a insemnar implicit mobilitate si reasezari de popupatie. Nu mai spun dupa 1940, cu ocuparea banditeasca a nordul ardealului cu mutari „chiar nefiresti” de populatie, apoi ultimul Razboi Mondial, cu depopularea unor regiuni si apoi,”noua oranduire sociala” cu a sa industrializare rapida, ce a insemnat de asemenea deplasari masive ale oamenilor de la sat la oras spre zonele ce necesitau mana de lucru. Toate aceste deplasari si reasezari de populatie domnilor, pe care unii dintre voi, le priviti izolat, cu ochelari de cal unguresc, sunt ” evolutii firesti”, urmari ale „unor evenimente omenesti, ce se cheama Istorie”. Si daca tot vorbim de „colonizari” si implicit de cauzalitatea lor, Istoria, tot dezbateti aceasta „statie a tranvaiului” si fiecare ne-am lamurit in felul sau, dar treceti si pe la alte statii si chiar spe capatul liniei, caci chiar sunt curios sa aflu si eu niste date (macar aproximative), privind migrarea triburilor ungare impreuna cu alti „diversi” din Asia si cauzalitatea lor. Apoi chiar ne-ar interesa pe multi, „colonizarile” unor populati atat de straine noua, ordine militare ca teutonioi si ioanitii, sau germanice ca saxoni, flamanzi, svabi mai tarziu si alte natii, toate aratand clar cauzalitatea lor si anume „incapacitatea cronica” a regalitatii ungare de a controla acest teritoriu si „cardasia” ei cu biserica catolica, in incercarea mai mare, de a prinde intre doua flancuri Biserica Ortodoxa si urmasii Statului romano-bulgar al Asanestilor. Si poate reusiti cumva sa ma lamuriti si pe mine, de ce aceste „colonizari”, ale unui teritoriu cu populatie romaneasca si nu numai, „au ceva bun in ele”, caci de aici s-a pornit discutia si tot aici se zbate si s-a impotmolit. Caci macar la timpul trecut sa ajungem la o concluzie comuna privind „legea mai larga a evolutiei”, ca la cel mai apropiat, vad ca nu putem.

  • Sandu Cristian: problema mea este ca aceste miscari de dupa razboi nu au deloc fost firesti si naturale, ci dirijate si controlate.
   Un scop important pe linga cel economic a fost controlul etnic asupra unor orase si zone din Ardeal.
   Si inca o data: il arat nu pentru ca romanii ar fi sovini sau rai, doar ca statul roman a facut aceleasi lucruri pe care le reclamati voi.

 40. Exact asta iti spuneam eu Lorand, in comentariul meu de mai sus, sa legi „contabilitatea-colonistica”, de cauzalitate, „realitatea, problemele, nevoile din teren”, iar cum au facut „INTRADEVAR, altii colonizarile”, in decursul Istoriei, nu vezi de loc…????

  • Ti-am spus, vad. V-am aratat doar o oglinda: tot cea ce reclamati, statul roman a copiat si facut.
   Si nu-mi place ca la unii asta e lucru criminal, la altii e fenomen natural si firesc. E acelasi fenomen, si in fiecare caz criteriul etnic era important.

   Acum te plingi si de aparitia germanilor? Ardealul chiar ar arata foarte diferit fara contributia lor valoroasa. Mi-mi lipsesc „kistihand”-urile lansate catre ei…

 41. Lorand, nu sufera nici o comparatie cele doua situatii, decat daca cantaresti cu masuri complect diferite

 42. Lorand, vad ca trebuie sa-ti explic tie si altora ca tine, precum unor copii, cum vine „chestiunea”. Orice populatie adusa si colonizata de o „administratia straina ocupanta militara”, a unui teritoriu cu o „populatie bastinasa stabila”, trebuie sa se integreze nu numai material, ci si „spiritului” acelui loc, pentru a putea supravietui in lipsa „administratiei ocupante”. Dupa cum am mai discutat, o data cu revenirea „administratiei bastinasilor”, unele persoane se adapteaza mediului si traiesc bine mersi „linistiti”, altii nu-si mai gasesc justificarea existentiala in acel areal si parasesc individual sau in masa teritoriul respectiv, iar altii in evidenta incapacitate fizica si mentala de a alege una dintre cele doua solutii, devin frustrati, tipand continiu, invocand nedreptati si avand tot felul de pretentii aberante, „unii” dintre acestia, devenind chiar „NELINISTITI” punandu-se in slujba intereselor fostului ocupant „NELINISTIT”. Dar trebuie sa stii si tu si altii un lucru, „nelinistiti” nu sunt suportati de cei „linistiti”, (asezati adica), si nu au scapat inca de „doctor si tratament”, care „intr-un fel sau altul”, ii va „linistitii”. Timpul va comfirma asta, iar tratamentul poate fi cateodata foarte dur.

  NOTA. Orice asemanare cu persoane, tari sau situatii asemanatoare, trecute sau prezente, e pur
  intamplatoare si in caz ca exista trebuie privita cu umor.
  AUTORUL

  • Ti-am aratat care nedreptati le invoc si ce pretentii aberante am: Romania sa-si respecte propriile legi si sa dispara abuzurile politienesti si administrative unilaterale impotriva maghiarilor.
   De exemplu sa fie inscriptii bilingve la Cluj si sa nu fie partas la ilegalitatea comisa toata administratia romana. Sau politia sa investigheze reclamatia cine a pus ilegal placuta inaintea statuii lui Matia si sa-i ia la raspundere si sa elimine placuta.
   Sau ca la intrarea in Cluj ti se ureaza Bun Venit! in nspe limbi intre care rusa si chineza, dar maghiara lipseste.
   Sau cind intr-o universitate declarata si trimbitata multiculturala punerea unei tablite „Információ” atrage dupa sine o ancheta politieneasca si un scandal mediatic.
   Sau cind un panou publicitar pe care scrie in 4 limbi Bine ati venit este demontat (furt, distrugere!) de primarie sub protectia!!! politiei si ca apoi cei care l-au comandat sa fie amendati.
   Sau cind cineva cistiga un proces si primeste despagubiri pentru ca a fost ridicat de mascati!!! doar pentru ca husa bagajului de pe masina era rosu-alb-verde.

   Toate astea la Cluj in ultimii ani.

   Respectarea legilor si eliminarea abuzurilor, si a sicanelor unilaterale. Aberatie? Nu cred.

 43. Lorand, dupa cum am mai spus, e democratie si in cadrul ei, orice persoana, grup, asociatie, organizatie, partid, haita, turma, stol si ce vor mai fi, poate lupta pentru orice drepturi si pretentii considera ca le are. Dar totul se obtine prin lupta si perseverenta, mai ales atunci cand se cer „drepturi speciale”, iar daca nu se obtin, fie pretentiile sunt aberante, fie modul de abordare a problemei e complect gresita. Caci domnilor care va tot vaicariti aicea, pricepeti ca in viata, fiecare ” Fiecare primeste ceea ce merita”.

  • Adica se da o lege, administratia si politia o sfideaza in nenumarate cazuri si tu trebuie sa te lupti, si chiar esti catalogat ca ai pretentii aberante si ca te vaicaresti.

   Legea nu se aplica dupa merite ci se aplica si punct. Altfel nu o mai poti numi democratie.

 44. Lorand, din p.d.v. personal si al altora probabil,de vreme ce punctual mai apar probleme, aveti si asa prea multe drepturi, iar restul e politica. Oricum comentarea fiecarei doleanta si plangere, mai mult sau mai putin inchipuita a „unora” dintre maghiari, nu o vom termina cred, in urmatorii 10 ani, cand vor disparea si aceste partide etnice, ce fac mai mult rau decat bine cetatenilor romani de alta etnie si atunci nu va mai fi „bazaiala asta ieftina”, caci dupa cum stim cu totii, „timpul le rezolva pe toate”.

  • Sandu Cristian: nu tu hotarasti daca avem prea multe drepturi sau nu. Poti sa ai parere, dar asta nu inseamna mult.
   Exista documente europene OBLIGATORII RATIFICATE de Romania (carta limbilor regionale si minoritare de exemplu). Adica ASUMATE si FACUTE legi romane.
   Si nu „unii maghiari” isi inchipuiesc doleante, ci consiliul europei raporteaza cit de NEconform este Romania cu acestea, mai ales la inscriptii bilingve si la folosirea limbii in administratie, in justitie, in serviciile publice samd.

   Adica nu prea este nimic imaginat in cea ce spun eu. La fel nimic imaginat in abuzurile politienesti: politia oferind protectie unui primar cind acesta scoate un panou publicitar cu „bun venit” in 4 limbi ba chiar amendeaza pe cei care au comandat panoul. Cazul e in instanta, m-as mira daca s-ar gasi vreo lege care sa dea dreptate „militieniilor” si primarului.
   Tot nimic imaginar cind justitia spune ca trebuie sa se puna inscriptii bilingve la Cluj.
   Tot nimic imaginat nu este cind instanta impune despagubiri unui om ridicat de mascati samd. Tot nimic imaginat cind instanta hotaraste ca politia a comis un abuz cind a amendat doamna cu etichetele bilingve.

   Iti place sau nu: sint NORME OBLIGATORII pe care Romania trebuie sa le respecte.

 45. Succes Lorand, in activismul tau pe domeniul minoritar maghiar. Timpul ne va arata, daca majoritatea romanilor etnic maghiar, cred ca acestea sunt problemele lor, sau altele sunt nevoile. Ai putintica rabdare si alegerile din toamna, ne vor mai lamuri nitel..

 46. Olorand.
  Fara a fi jurist, este treaba ta daca crezi ca Romania nu respecta obligatiile internationale in privinta minoritatilor, dar, din cate observ,sunt pareri cu totul contrare a cea ce sustii tu.
  Iata de exemplu un raspuns al Guvenului Romaniei de prin 11 iunie 1914, la o sesizare a CNS din martie 2014 si cred ca nu a fost conceput de oameni chiar proti in domeniul Dreptului international.
  :
  “Este important de reţinut, de asemenea, că reglementările în materie de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale din România se aplică în mod egal şi nediscriminatoriu faţă de membrii oricărei minorităţi naţionale de pe teritoriul României. România nu are niciun fel de obligaţie impusă prin niciun fel de tratat internaţional prin care să acorde autonomie teritorială pe criterii etnice sau orice fel de drepturi colective pentru minorităţile naţionale, dreptul internaţional consacrînd drepturi individuale pentru persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale, care pot fi exercitate împreună cu alţii”, se arată în răspunsul Guvernului.

  În privinţa elementelor de reformă administrativ-teritorială, Guvernul a precizat că nu există vreo normă de drept internaţional care să impună statelor o anumită configuraţie administrativ-teritorială, statele fiind ţinute în acest proces de criteriul eficienţei şi principiului aducerii deciziei cît mai aproape de cetăţean, respectiv obligaţia de a nu adopta astfel de măsuri cu intenţia vădită de a afecta interesele unei minorităţi naţionale.

  “În esenţă, reforma administrativ-teritorială reprezintă un mijloc pentru îmbunătăţirea eficienţei şi a eficacităţii administrative a unui stat, definindu-se ca o opţiune de bună guvernare. Astfel, statele nu au obligaţia de a promova o reformă administrativ-teritorială în funcţie de criteriu etnic sau principiul segregării. Mai mult decît atît, o reformă bazată pe astfel de principii ar putea afecta grav funcţionarea statului, convieţuirea dintre majoritate şi minoritate, precum şi regimul de protecţie al drepturilor fundamentale ale persoanelor care trăiesc pe teritoriul statului respectiv”, susţine Executivul.

  Documentul mai relevă faptul că, în ceea ce priveşte Recomandarea 1201/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, “acest document nu are valoare juridică obligatorie şi, pe cale de consecinţă, nu impune statelor obligaţia de reorganizare teritorială sau de garantare a autonomiei teritoriale pe criterii etnice”.

  “Argumentele CNS privind încălcarea de către România a obligaţiilor rezultînd din Regulamentul 1059/2003 privind stabilirea unei clasificări comune a unităţilor teritoriale în scop statistic (Regulamentul NUTS) sunt lipsite de fundament, avînd în vedere că scopul Regulamentului NUTS este de a stabili o clasificare comună, din punct de vedere statistic, a unităţilor teritoriale pentru a permite colectarea, compilarea şi diseminarea unor statistici regionale armonizate la nivelul Uniunii Europene. În concluzie, România nu are vreo obligaţie, în baza dreptului european, de a-şi modifica ordinea administrativă internă şi de a constitui unităţi administrativ-teritoriale în funcţie de criteriul etnic, cultural sau istoric”, a mai precizat Guvernul României.”

 47. .Olorand.
  Imi cer scuze pentru ca in loc de 2014, am scris 1914.
  Pe de alta parte, tot aud din partea unor lideri maghiari din Romania expresia „revendicarile noastre legitime.”
  Cuvantul „legitim” dupa dictionarelor limbii romane, inseamna conform legii, recunoscut de lege. In acest sens, Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei, adoptata destul de recent cu majoritate de voturi, in privinta unor completari sau modificari ale Constitutiei Romaniei, legea fundamentala din aceasta tara, spune urmatoarele::
  „- a constatat neconstituţionalitatea completării art. 3 din Constituţie cu un nou alineat, alin. (31), referitor la posibilitatea recunoaşterii de zone tradiţionale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor;
  – a constatat neconstituţionalitatea completării art. 6 din Constituţie cu un nou alineat, alin. (11), privitor la instituirea posibilităţii reprezentanţilor legali ai minorităţilor naţionale de a înfiinţa, potrivit statutului minorităţilor naţionale adoptat prin lege, organe proprii de decizie şi executive;
  – a constatat neconstituţionalitatea completării art. 12 din Constituţie cu un nou alineat, alin. (41), referitor la utilizarea simbolurilor proprii ale minorităţilor naţionale;
  – a supus atenţiei Parlamentului eliminarea alin. (21), propus a fi introdus la art. 6, cu referire directă la obligaţia autorităţilor publice centrale şi locale de a consulta organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în anumite domenii.”

  Constat astfel, ca si in acest caz cu referire la „revendicarile legitime” si in cel de mai sus cu privire la nerespectarea obligatiilor Statului roman in privinta minoritatilor, parerile sunt total opozabile.

  • Ai dreptate, Tirimineanu, autonomia e doar recomandare.

   Alte drepturi legitime sint in domeniul folosirii limbii, unde rapoartele Comisiei Europene vad foarte multe lipsuri. Nu un nejurist ca mine, ci specialisti si juristi europeni.

   Iar comisia antirasism gaseste ca hartuirea a steagurilor secuiesti este unilaterala si cere tratament egal. Iarasi nu un nejurist ca mine, ci specialisti si juristi europeni.

   Eu la astea ma refer cind spun ca Romania nu este pe departe model, nu respecta nici cea ce a ratificat, desi e lege romana.

  • Si cred ca foarte putine din Constitutiile celor peste zece tari europene au continut din start prevederi pro-autonomie. Ele au fost rezultat a multi ani (zeci?) de negocieri dificile.

Comentariile nu sunt permise.